Umowa – zawieranie

Termin:

1 sierpnia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dotyczące procedury zawierania umowy ubezpieczenia służy wskazaniu i omówieniu działań ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych na etapie pozyskiwania klientów, zdobywania informacji o ryzyku, redagowania treści umowy i przekazywania wzorca umownego.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wprowadziły w tym zakresie wiele istotnych zmian mających na celu poprawę położenia ubezpieczających i ubezpieczonych. Konieczna jest więc głęboka analiza nowych przepisów na tle obowiązujących od lat reguł zawierania umowy ubezpieczenia wynikających z kodeksu cywilnego.

Kluczowe zagadnienia

 • Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Umowa indywidualnie negocjowana – reguły redagowania treści, skutki wad w treści kontraktu
 • Rola dokumentu ubezpieczenia
 • Nieważność umowy ubezpieczenia
 • Zawarcie umowy ubezpieczenia a początek ochrony ubezpieczeniowej
 • Działanie klauzul prolongacyjnych w umowach ubezpieczeń dobrowolnych

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu umów
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 1 sierpnia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Badanie, czy potencjalny klient należy do grupy docelowej danego produktu ubezpieczeniowego.
2. Umowa indywidualnie negocjowana - reguły redagowania treści, skutki wad w treści kontraktu.
3. Umowa indywidualna a wzorzec.
4. Oferta ubezpieczenia i jej przyjęcie.
5. Chwila zawarcia umowy ubezpieczenia.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

6. Zakres pełnomocnictwa agenta ubezpieczeniowego a ważność zawartej umowy ubezpieczenia.
7. Nieważność umowy ubezpieczenia.
8. Objęcie umową ubezpieczenia okresu poprzedzającego jej zawarcie.
9. Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczającemu.
10. Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia ubezpieczonemu.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

11. Udostępnianie ogólnych warunków ubezpieczenia w przypadku umów niekonsumenckich.
12. Doręczanie ubezpieczonemu skorowidza o.w.u. (za pośrednictwem ubezpieczającego).
13. Udzielanie informacji o procedurze reklamacyjnej.
14. Pytania zadane przez ubezpieczyciela w formularzu lub innych pismach.
15. Informacje o ryzyku zdobyte z innego źródła niż stworzony przez ubezpieczyciela formularz lub inne pisma.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

16. Zawarcie umowy ubezpieczenia a początek ochrony ubezpieczeniowej.
17. Umowy ubezpieczenia zawierane przez Internet/telefon.
18. Rola dokumentu ubezpieczenia (polisy) w procedurze zawierania umowy ubezpieczenia.
19. Działanie klauzul prolongacyjnych w umowach ubezpieczeń dobrowolnych.
20. Umowa ubezpieczenia zawierana w trybie przetargowym.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: