Broker – relacje

Termin:

16 listopada 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi dr hab. Jakub Pokrzywniak poświęcone jest kwestii relacji cywilnoprawnych łączących brokerów ubezpieczeniowych z klientami oraz z zakładami ubezpieczeń. Relacje te w zasadzie nie są unormowane w przepisach prawa, w związku z czym kształtuje je praktyka obrotu i orzecznictwo. W ostatnich latach zapadło kilka ważnych orzeczeń sądowych, pozwalających lepiej zrozumieć naturę stosunków łączących brokera z ubezpieczającym (ubezpieczonym, uposażonym) oraz zakładem ubezpieczeń.

Seminarium adresowane jest do brokerów ubezpieczeniowych oraz pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za kontakty z brokerami.

Kluczowe zagadnienia

  • Umowa brokerska i pełnomocnictwo
  • Porozumienie kurtażowe
  • Ochrona własność intelektualnej w relacjach broker - broker
  • Wielości pełnomocnictw
  • Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec brokera i brokera wobec ubezpieczyciela

Dla kogo

  • Brokerzy
  • Ubezpieczyciele
  • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 16 listopada 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Relacje broker - ubezpieczający

dr hab. Jakub Pokrzywniak, kancelaria WKB

1.1. Umowa brokerska i pełnomocnictwo
1.2. Kwestia wyłączności brokera
1.3. Odpowiedzialność cywilnoprawna brokera wobec ubezpieczającego (ubezpieczonego, uposażonego?)

11:30

Przerwa kawowa

11:45

2. Relacje broker - ubezpieczyciel

dr hab. Jakub Pokrzywniak, kancelaria WKB

2.1. Porozumienie kurtażowe
2.2. Sposób postępowania ubezpieczyciela w przypadku wielości pełnomocnictw
2.3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec brokera
2.4. Odpowiedzialność brokera wobec ubezpieczyciela

13:45

Lunch

14:15

3. Relacje broker - broker

dr hab. Jakub Pokrzywniak, kancelaria WKB

3.1. Ochrona własność intelektualnej w relacjach broker - broker
3.2. Czyny nieuczciwej konkurencji w relacjach broker - broker

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.) W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2014 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo czterech książek i dwóch poradników. Z dniem 1 stycznia 2013 r. uzyskał status partnera w WKB, gdzie współkieruje zespołem prawa ubezpieczeniowego i zespołem prawa energetycznego. Doradzał kilkunastu ubezpieczycielom i brokerom z Polski oraz z zagranicy; w 2014 roku był rekomendowany przez Chambers w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: