Czyste szkody

Termin:

24 sierpnia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie czystych szkód majątkowych to „żelazny” punkt niemal każdego zapytania i każdej oferty ubezpieczenia OC. Nie jedna oferta nie została przyjęta z uwagi na zarzut braku lub nieadekwatnego pokrycia czystych szkód majątkowych. Tymczasem wciąż bez odpowiedzi pozostają zasadnicze pytania: czym są czyste szkody majątkowe, czy jest to pojęcie jednolite, jak kształtuje się odpowiedzialność za czyste szkody majątkowe na gruncie polskiego prawa, czy taka kategoria szkód jest w ogóle rozpoznawana w polskim prawie prywatnym, jak ubezpieczyć czyste szkody majątkowe, co obejmuje ochroną tzw. klauzula czystych szkód majątkowych, dlaczego tak trudno uzyskać ochronę na czyste szkody majątkowe „po produkcie” i „po usłudze”, czy czyste szkody majątkowe są tożsame z utraconymi korzyściami, co tak naprawdę jest ubezpieczone?

Niniejsze seminarium, które poprowadzi Marcin Gajkowski dotyczy teoretycznych i praktycznych aspektów ubezpieczenia OC za tzw. Czyste szkody majątkowe (czyste straty finansowe). Omówione zostanie pojęcie szkody czysto majątkowej na gruncie wybranych systemów prawnych państw obcych, przybliżona zostanie także problematyka wyróżniania tego typu szkód na gruncie prawa polskiego. Rozważone zostaną kwestie zakresu kompensacji szkody mającej charakter szkody czysto majątkowej. W części dotyczącej ubezpieczeń OC za tego typu szkody uporządkowana zostanie nomenklatura oraz przedstawione zostaną podstawowe problemy praktyczne dotyczące ubezpieczenia OC z tytułu czystych szkód majątkowych. Mapowanie czystych szkód majątkowych umożliwi wskazanie szkód możliwych do ubezpieczenia oraz określenie optymalnego sposobu ich ubezpieczenia.

Kluczowe zagadnienia

 • Czyste szkody majątkowe w wybranych systemach prawnych
 • Podstawowe problemy związane z ubezpieczaniem czystych szkód majątkowych
 • Szkody czysto majątkowe na gruncie polskiego prawa prywatnego
 • Czyste szkody majątkowe a inne rodzaje szkód
 • Definicja na gruncie polskich OWU
 • Czyste szkody majątkowe w ubezpieczeniu OC ogólnej i innych rodzajach ubezpieczeń OC

Dla kogo

 • Brokerzy
 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Underwriterzy ryzyk OC
 • Likwidatorzy szkód z ubezpieczeń OC
 • Prawnicy zajmujący się ubezpieczeniami OC

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 24 sierpnia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1) Czyste szkody majątkowe w wybranych systemach prawnych

Marcin Gajkowski, Generali

a) Szkoda czysto majątkowa - analiza pojęcia
b) Definicje szkody czysto majątkowej
c) Zasada wyłączająca
d) Wyjątki

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2) Szkody czysto majątkowe na gruncie polskiego prawa prywatnego

Marcin Gajkowski, Generali

a) Czy odpowiedzialność za szkody czysto majątkowe występuje w prawie polskim
b) Doktrynalne definicje szkody czysto majątkowej
c) Czy szkoda czysto majątkowa jest szkodą prawnie relewantną - analiza wybranych przypadków

12:30

Lunch

13:00

3) Ubezpieczenie czystych szkód majątkowych czy szkód czysto majątkowych? Praktyka polskiego rynku

Marcin Gajkowski, Generali

a) Definicja czystej szkody majątkowej na gruncie polskich OWU
b) Czyste szkody majątkowe a inne rodzaje szkód
c) Czyste szkody majątkowe w ubezpieczeniu OC ogólnej i innych rodzajach ubezpieczeń OC
d) Podstawowe problemy związane z ubezpieczaniem czystych szkód majątkowych

14:00

Przerwa kawowa

14:15

4) Ubezpieczyć czyste szkody majątkowe

Marcin Gajkowski, Generali

a) Próba zmapowania czystych szkód majątkowych
b) Czyste szkody majątkowe a wypadek ubezpieczeniowy
c) Subsumpcja wniosków z części 1 i 2 seminarium
d) Wnioski końcowe

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marcin Gajkowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada zdany egzamin brokerski przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych. Od 16 lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, zarówno jako broker ubezpieczeniowy jak i underwriter po stronie różnych zakładów ubezpieczeń. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Aktualnie Dyrektor Działu Ubezpieczeń OC w Generali T.U. S.A.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: