Fraudy - mienie

Termin:

25 stycznia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji - Michał Skorupka, ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z walką z przestępczością przeciwko mieniu w aspekcie problemów widzianych z perspektywy polskiego prawa, organów ścigania, policji itp. Nacisk położono na zapobieganie i zwalczanie tego typu zjawisk w aspekcie przestępczości ubezpieczeniowej tj. wyłudzeń odszkodowań. Całość zagadnień osadzona zostanie na kanwie metod kryminalistycznych (badania mechanoskopijne).

Kluczowe zagadnienia

 • Przepisy prawa
 • Statystyka zjawiska kradzieży
 • Włamania - specyfika, metody kryminalistyczne
 • Opinia – dowód w sądzie
 • Metody walki i zapobiegania kradzieży mienia
 • Fikcyjne kradzieże, fikcyjne kolizje

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele majątkowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Brokerzy
 • Likwidatorzy szkód
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 25 stycznia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powtalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Przepisy Prawa

Michał Skorupka, Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1. Specyfika prawna przestępstw przeciwko mieniu - Kodeks Karny art. 278-295.
2. Przepisy prawa a rzeczywistość ubezpieczeniowa.
3. Statystyka zjawiska kradzieży.
4. Obszary występowania zjawiska kradzieży mienia.
5. Najbardziej ?gorące? okresy kradzieży.
6. Kwestia wyłudzeń odszkodowań w przypadku "kradzieży" mienia.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Kradzież mienia - zagadnienia szczegółowe

Michał Skorupka, Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1. Kradzież zwykła.
2. ?Klucze, torebki, dokumenty? - specyfika.
3. Kradzież z włamaniem (mieszkaniowa).
4. Włamania - specyfika, metody kryminalistyczne.
5. Sposób badań i wnioskowania.
6. Sposoby forsowania zabezpieczeń.

12:30

Lunch

13:00

Kradzież mienia - zagadnienia szczegółowe cd.

Michał Skorupka, Laboratorium Kryminalistyczne Policji

7. Badania kluczy.
8. Opinia Biegłego - opinia mechanoskopijna.
9. Opinia - dowód w sądzie.
10. Metody walki i zapobiegania kradzieży mienia.
11. Rodzaje i klasy zabezpieczeń mienia.
12. Zamki i zabezpieczenia certyfikowane.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Kradzież mienia - pojazdy, maszyny itp.

Michał Skorupka, Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1. Kwestie wyłudzeń odszkodowań przy kradzieżach pojazdów.
2. Fikcyjne kradzieże, szkoda całkowita.
3. Kradzież pojazdów - metody, wykrywanie i zwalczanie.

Wypadki komunikacyjne - fikcyjne kolizje

Michał Skorupka, Laboratorium Kryminalistyczne Policji

1. Kwestie wyłudzeń odszkodowań przy wypadkach komunikacyjnych.
2. ?Ustawione? kolizje itp.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Michał Skorupka

X

Biegły Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji z zakresu badań mechanoskopijnych. Specjalizuje się w specyfice zagadnień związanych z przestępczością przeciwko mieniu (włamania, kradzieże pojazdów). Zajmuje się badaniami mechanoskopijnymi od ok. 20 lat, wydał klika tysięcy opinii kryminalistycznych. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: