Fraudy - życie

Termin:

13 września 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przeciwdziałanie przestępczości wymaga od wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego tworzenia i stałego doskonalenia rozwiązań antyfraudowych.

Rynek ubezpieczeniowy stale będzie narażony na starty z tytułu przestępczości ubezpieczeniowej. Spotkanie będzie okazją do przybliżenia ryzyk fraudowych występujących w obszarze ubezpieczeń życiowych.

W trakcie seminarium, które poprowadzi Robert Dąbrowski, będzie można dowiedzieć się o skali zjawiska, miejscach w organizacji, które są szczególnie krytyczne w przeciwdziałaniu przestępczości, możliwościach jakie zakłady ubezpieczeń mają i mogą wykorzystać dla poprawy efektywności swoich działań. Spotkanie będzie także okazją do wypracowania rozwiązania poprawiającego efektywność działań antyfraudowych dla zakładu ubezpieczeń, o umownie przyjętej skali i profilu działalności.

Kluczowe zagadnienia

 • Rozwiązania antyfraudowe w zakładach ubezpieczeń
 • Punkty krytyczne
 • Profilaktyka i prewencja
 • Nowe metody wyłudzeń
 • Rozpoznane metody działania sprawców

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele życiowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 13 września 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Robert Dąbrowski

1. Skala zjawiska w szkodach
2. Stosowane metody pomiaru
3. Różnorodność podejścia do problematyki
4. Rozwiązania antyfraudowe w zakładach ubezpieczeń
5. Rynkowe rozwiązania mogące wspierać możliwości zakładu ubezpieczeń
6. Rekomendowany model działania zakładu ubezpieczeń przy przeciwdziałaniu przestępczości
7. Jak dopasować rozwiązania systemowe do własnej skali i potrzeb
8. Działania krótko, średnio i długoterminowe podnoszące efektywność własnych rozwiązań antyfraudowych
9.Punkty krytyczne w organizacji
10. Punkty krytyczne w produktach
11. Punkty krytyczne w procesach biznesowych
12. Jak uniknąć nieefektywnych inwestycji przy tworzeniu rozwiązań systemowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Robert Dąbrowski

13. Case study - wspólne opracowanie krótkoterminowej zmiany podnoszącej efektywność procesu przeciwdziałania przestepczości, dostosowując rozwiązanie dla zakładu ubezpieczeń o wybranej skali i profilu działalności

12:30

Lunch

13:00

Robert Dąbrowski

14. Profilaktyka i prewencja - o czym powinniśmy stale pamiętać
15. Kiedy sprawca decyduje się na wyłudzenie świadczenia
16. Jak zniechęcić przestępcę do próby wyłudzenia
17. Efektywność podejmowanych działań prewencyjnych i wykrywczych

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Robert Dąbrowski

18. Nowe metody wyłudzeń w ubezpieczeniach życiowych - prezentacja przypadków
19. Rozpoznane metody działania sprawców - wymiana doświadczeń

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Robert Dąbrowski

X

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowego Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Polsko - Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń.
Autor licznych publikacji dotyczących problematyki przestępczości ubezpieczeniowej.
Przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości zajmuje się od wielu lat. Początkowo policji, jako oficer służby kryminalnej specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.
W roku 1999 założył firmę GWARANT - jedną z pierwszych w Polsce licencjonowanych agencji detektywistycznych, specjalizującą się w ujawnianiu przestępstw ubezpieczeniowych.
Przez wiele lat związany z Grupą PZU. Do dnia 31 maja 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PZU SA oraz PZU Życie SA, odpowiedzialnego m.in. za obszar przeciwdziałania przestępczości.
W latach 2009 - 2016 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
Od 1. czerwca 2016 r. ponownie w firmie GWARANT. Zajmuje się wspieraniem zakładów ubezpieczeń w zakresie;
- tworzenia rozwiązań systemowych w obszarze przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej,
- szkoleń z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej,
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
- prowadzenia postępowań ustalających zasadność zgłoszonych szkód i świadczeń,

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: