Kabotaż

Termin:

19 kwietnia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Będące faktem częściowe otwarcie krajów Unii Europejskiej na kabotaż jest nadal szansą dla wielu polskich przewoźników drogowych. Zwłaszcza w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w relacjach Polski i Rosji kabotaż na terenie krajów Unii Europejskiej jest poważaną alternatywa dla przynajmniej częściowego zatrudnienia tam przewoźników dotychczas bazujących na przewozach międzynarodowych do i z Rosji oraz do i z Ukrainy.

Jednocześnie specyfika kabotażu stanowi nadal wyzwanie dla ubezpieczycieli OCP.
Konstrukcja produktu OC dla przewoźnika wykonującego usługi kabotażowe wymaga i znajomości prawa poszczególnych rynków i ograniczeń związanych z kabotażem, i lokalnych uregulowań dotyczących umowy przewozu, i zasobów pozwalających na prowadzenie postępowań likwidacyjnych we wszystkich krajach, gdzie kabotaż jest prowadzony. Zagadnienia te w seminarium "Kabotaż – analiza aktualnej sytuacji w Europie unijnej i nieunijnej" przedstawi Zbigniew Korycki z TUiR Allianz Polska SA.

Kluczowe zagadnienia

  • Uregulowania unijne dopuszczające kabotaż
  • Uregulowania prawne wybranych krajów
  • Ograniczenia kabotażu
  • Rozwiązanie ubezpieczeniowe OCP

Dla kogo

  • Przewoźnicy drogowi
  • Brokerzy ubezpieczeniowi specjalizujący się w pośrednictwie w ubezpieczeniach transportowych, szczególnie ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.
  • Radcowie prawni współpracujący z przewoźnikami
  • Ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 19 kwietnia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zbigniew Korycki, TUiR Allianz Polska SA

1. Unia Europejska - aktualna dostępność rynku europejskiego dla przewoźników drogowych z Polski. Problemy licencyjne, nowela Ustawy o transporcie drogowym z 2013.
2. Norwegia - problemy, zwłaszcza kosztowe
3. Dalsze różnicowanie systemów prawnych i reżimów odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w przewozach krajowych w krajach Unii Europejskiej.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Zbigniew Korycki, TUiR Allianz Polska SA

4. Specyficzne rynki w ramach UE: Zjednoczone Królestwo, Republika Irlandii, Królestwo Danii.
5. Wybrane aspekty: kwotowe ograniczenie odpowiedzialności i terminy przedawnienia roszczeń.
6. Sytuacja poza Unią Europejską.

12:30

Lunch

13:00

Zbigniew Korycki, TUiR Allianz Polska SA

7. Nowe przepisy unijne, a nowe przepisy ?ochronne? w niektórych krajach Unii
8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wykonującego przewozy kabotażowe

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Zbigniew Korycki, TUiR Allianz Polska SA

9. Aspekty odpowiedzialności przewoźnika zwykle poza pokryciem polisowym.
10. Przewozy kabotażowe przewoźników drogowych spoza Unii w Polsce - możliwości wykonywania i możliwości ubezpieczenia OC.
11. Perspektywy.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Zbigniew Korycki

X

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, pracę rozpoczął w Zakładzie Zbiornikowców i Usług Armatorskich Polskiej Żeglugi Morskiej, a od roku 1980 zawodowo związany jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 1980-1999 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA zajmował się odszkodowaniami z ubezpieczeń P&I, a następnie ubezpieczeniami mienia w transporcie i odszkodowaniami z tych ubezpieczeń. W latach 1999-2005 zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w STU Ergo Hestia SA, w latach 2005-2008 kierował Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w PZU SA. Od czerwca 2008 kieruje Wydziałem Ubezpieczeń Transportowych TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: