Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Instytutowe Klauzule Ładunkowe jako najbardziej powszechny wzorzec warunków ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym.

Prowadzący seminarium - Zbigniew Korycki, omówi zakres ochrony przewidzianej w polisie ubezpieczenia ładunku w transporcie, porównany zostanie zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela ładunku na bazie zawartej umowy ubezpieczenia i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za szkodę w ładunku na bazie obowiązujących dla danej gałęzi transportu przepisów prawa.

Kluczowe zagadnienia

  • Instytutowe Klauzule Ładunkowe
  • Porównanie zakresu ochrony
  • Podstawowe wyłączenia
  • Reżimy prawne regulujące OC przewoźników w transporcie międzynarodowym
  • Rekomendacje rynku reasekuracyjnego w zakresie stawek za ryzyka wojenne i strajkowe
  • Szkoda w ładunku, a dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Dla kogo

  • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
  • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
  • Przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
  • Prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 26 lipca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zbigniew Korycki, Allianz

1. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), (B) i (C ) 1.1.2009
a) Porównanie zakresu ochrony oraz omówienie podstawowych wyłączeń
2. Klauzula trwania ochrony w klauzulach z 2009 roku
3. Pokrycie ubezpieczeniowe w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych dla wynagrodzenia ratowniczego oraz dla wydatków awarii wspólnej - szczególny przypadek pokrycia, gdy ładunek jako taki nie doznaje szkody

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Zbigniew Korycki, Allianz

4. Wyłączenia z zakresu ochrony ryzyk wojennych i strajkowych oraz możliwości ich włączenia w oparciu o Instytutowe Klauzule Strajkowe (Ładunkowe) 1.1.2009 i Instytutowe Klauzule Wojenne (Ładunkowe) 1.1.2009
5.Rekomendacje rynku reasekuracyjnego w zakresie stawek za ryzyka wojenne i strajkowe

12:30

Lunch

13:00

Zbigniew Korycki, Allianz

6. Główne reżimy prawne regulujące odpowiedzialność cywilną przewoźników w transporcie międzynarodowym w zależności od gałęzi transportu

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Zbigniew Korycki, Allianz

7. Szkoda w ładunku, a dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od:
a) Przewoźnika
b) Ubezpieczyciela ładunku
8. Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia interesów strony finansującej kontrakt handlowy
9. Podsumowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Zbigniew Korycki

X

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, pracę rozpoczął w Zakładzie Zbiornikowców i Usług Armatorskich Polskiej Żeglugi Morskiej, a od roku 1980 zawodowo związany jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 1980-1999 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA zajmował się odszkodowaniami z ubezpieczeń P&I, a następnie ubezpieczeniami mienia w transporcie i odszkodowaniami z tych ubezpieczeń. W latach 1999-2005 zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w STU Ergo Hestia SA, w latach 2005-2008 kierował Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w PZU SA. Od czerwca 2008 kieruje Wydziałem Ubezpieczeń Transportowych TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: