Likwidacja - zagraniczne

Termin:

23 lutego 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium "Praktyka w likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych", które poprowadzi Łukasz Piechula, ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych, czyli takich, które mają miejsce w Polsce z udziałem pojazdów z innego kraju lub tych, które się zdarzają Polakom za granicą.

Najpierw przyjrzymy się aktualnym tendencjom w likwidacji szkód międzynarodowych i najnowszemu orzecznictwu w tym zakresie. Wskazane zostaną praktyczne skutki przepisów prawa kolizyjnego w likwidacji szkód.
Następnie, omówione będą obowiązujące przepisy i praktyczne uwagi dotyczące likwidacji szkód w krajach, które stanowią największe wyzwania dla polskiego rynku: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia i Włochy. Prezentowane będą też możliwości proaktywnej likwidacji szkód i zmniejszenia kosztów likwidacji po wypadkach w powyższych krajach.

Ostatnia część, będzie stanowić prezentację i interaktywne studium konkretnych przypadków i zagadnień w zakresie międzynarodowych szkód komunikacyjnych, w których zostaną omówione poszczególne aspekty zastosowanego prawa oraz praktyczne doświadczenia w likwidacji szkody.

Kluczowe zagadnienia

  • Zasady likwidacji według systemu Zielonej Karty
  • Zasady likwidacji według dyrektyw komunikacyjnych UE
  • Ogólne zasady OC posiadaczy pojazdów mechanicznych we Włoszech, Francji, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii
  • Studium przypadków i poszczególnych zagadnień w zakresie likwidacji szkód międzynarodowych

Dla kogo

  • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli komunikacyjnych
  • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód zagranicznych
  • Kancelarie odszkodowawcze
  • Kancelarie prawne
  • Assistance
  • PBUK

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 23 lutego 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Podstawe prawne likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych

Łukasz Piechula, InterEurope

a) Zasady likwidacji według podstaw prawa międzynarodowego
b) Najnowsze orzecznictwo do powyższych źródeł prawa i praktyczne uwagi

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Przepisy obowiązujące w Niemczech i Wielkej Brytanii

Łukasz Piechula, InterEurope

a) Ogólne zasady OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w tych krajach
b) Poszczególne roszczenia poszkodowanych
c) Narodowa praktyka w likwidacji szkód

12:30

Lunch

13:00

Przepisy obowiązujące we Francji, Holandii i we Włoszech

Łukasz Piechula, InterEurope

a) Ogólne zasady OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w tych krajach
b) Poszczególne roszczenia poszkodowanych
c) Narodowa praktyka w likwidacji szkód

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Studium przypadków i poszczególnych zagadnień w zakresie likwidacji szkód międzynarodowych

Łukasz Piechula, InterEurope

a) Pogłębienie wiedzy z pierwszych dwóch bloków na podstawie studium przypadków (Case study)
b) Interaktywne rozwiązanie kazusów z udziałem uczestników seminarium
c) Praktyczne uwagi do likwidacji szkód międzynarodowych na podstawie omówionych kazusów

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Łukasz Piechula

X

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berline i Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Uniwersytetu Humboldta i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikacja w Sądzie Rejonowym w Berlinie i w Kancelarii w Monachium, Niemcy.

Likwidator szkód w InterEurope AG w Niemczech, Prawnik w dziale prawnym Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów i Asystent Redaktora Naczelnego ?Anwaltsblatt“. Od 2014 r. Dyrektor polskiego oddziału firmy InterEurope AG.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: