Misselling – życie

Termin:

12 lipca 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Misselling jest w tym sezonie jednym z najpopularniejszych słów wśród prawników zajmujących się ubezpieczeniami. Nie powinno to dziwić, bo przecież ustawodawca w ostatnim czasie wydał kilka aktów prawnych, które mają zwalczać misselling. Aby skutecznie je stosować, trzeba zrozumieć istotę missellingu i szczegółowo poznać regulacje prawne z nim związane.

W opinii prawodawcy, najgroźniejszą postacią missellingu stosowanego przez ubezpieczycieli, jest ten, który wiąże się z ubezpieczeniami na życie. Waga problemu oraz intensywność, z jaką zajmują się nimi organy państwa, nakazują uczynić z niego materię seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

 • Sankcje nadzorcze za misselling
 • Mechanizmy zwalczania misselingu w ubezpieczeniach na życie zawarte w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego
 • Typowe przypadki missellingu w indywidualnych i grupowych umowach ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym i inwestycyjnym
 • Misselling a ochrona konsumenta
 • Misselling w działalności agentów i multiagentów ubezpieczeniowych

Dla kogo

 • Menedżerowie oraz kierownicy projektów tworzących OWU w ubezpieczeniach na życie
 • Prawnicy zakładów ubezpieczeń tworzący i pracujący z warunkami ubezpieczeń
 • Osoby z departamentów produktowych opracowujące OWU
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 12 lipca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Pojęcie missellingu w ogólności, w ubezpieczeniach i w ubezpieczeniach na życie.
2. Misselling a błąd
3. Misselling a podstęp
4. Misselling a nadużycie zaufania
5. Misselling a niezgodność treści czynności prawnej z obowiązującym prawem
6. Misselling a niezgodność z zasadami współżycia społecznego, zasadami słuszności, zasadami uczciwego obrotu

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

7. Misselling a ochrona konsumenta
8. Typowe przypadki missellingu w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym
9. Typowe przypadki missellingu w grupowych umowach ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym
10. Typowe przypadki missellingu w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym
11. Typowe przypadki missellingu w grupowych umowach ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Misselling w działalności agentów i multiagentów ubezpieczeniowych
13. Misselling w działalności brokerów ubezpieczeniowych
14. Misselling a bancassurance
15. Mechanizmy zwalczania missellingu w ubezpieczeniach na życie zawarte w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
16. Mechanizmy zwalczania missellingu w ubezpieczeniach na życie zawarte w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsument ów
17. Mechanizmy zwalczania misselingu w ubezpieczeniach na życie zawarte w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

18. Rekomendowane środki zapobiegania i zwalczania missellingu w ubezpieczeniach na życie
19. Roszczenia dochodzone przed sądem, których podstawą jest misselling
20. Sankcje nadzorcze za misselling (KNF)
21. Sankcje UOKiK za misselling

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: