Pojazd zastępczy

Termin:

12 maja 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W praktyce likwidacyjnej można wyróżnić dwa rodzaje roszczeń, które pomimo bogatego orzecznictwa sądów powszechnych, jak również Sądu Najwyższego nadal są odmiennie postrzegane w zależności od tego czy jest to stanowisko poszkodowanego, warsztatu naprawczego, firmy wynajmującej pojazd czy ubezpieczyciela. Chodzi tutaj oczywiście o sposób rozliczania roszczeń z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego oraz o sposób w jaki należy wyliczyć odszkodowanie za uszkodzony pojazd (rozliczenie kosztorysowe, szkoda całkowita). Można powiedzieć że na rynku ubezpieczeniowym mamy trzy źródła, które wypowiadają się na ten temat tj. stanowisko Sądu Najwyższego, wytyczne KNF i oczywiście stanowisko sądów powszechnych.

Tematem seminarium, które poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska, będzie przedstawienie podobieństw i różnic jakie występują pomiędzy tymi regulacjami. Refleksji, na temat zmian jakie zaszły w praktyce zakładów ubezpieczeń jak również omówienie wybranych, istotnych dla praktyki, orzeczeń sądowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Roszczenie z tytułu najmu pojazdu zastępczego - w świetle uchwały Sądu Najwyższego
 • Roszczenie z tytułu najmu pojazdu zastępczego - w świetle rekomendacji KNF
 • Orzecznictwo
 • Stanowisko SN a praktyka zakładów ubezpieczeń
 • Określenie wysokości odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w świetle wytycznych KNF

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów, szczególnie zaangażowanych w likwidację szkód komunikacyjnych:

 • ubezpieczycieli
 • banków
 • radców prawnych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • multiagencji
 • innych pośredników

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 12 maja 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Roszczenie z tytułu najmu pojazdu zastępczego - w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011 (III CZP 15/11) - uzasadnienie uchwały
a. dlaczego doszło do sporu?
b. szkoda podlegająca rekompensacie,
c. kiedy wynajęcie pojazdu można uznać za racjonalne?
d. atrybut kosztu poniesionego jako podstawa do powstania roszczenia,
e. celowe i ekonomicznie uzasadnione - co to znaczy?
f. metoda dyferencyjna ustalania rozmiaru szkody
g. każdy przypadek badany indywidualnie
2. Roszczenie z tytułu najmu pojazdu zastępczego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011 roku (III CZP 5/11) - komentarz praktyczny:
a. jak kto rozumie sentencję uchwały - poszkodowany contra ubezpieczyciel,
b. czy uchwała zmieniła podejście ubezpieczycieli do tego roszczenia?
c. uchwała a patologie w zakresie zgłaszanych roszczeń z tytułu najmu pojazdu

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

3. Roszczenie z tytułu najmu pojazdu zastępczego w świetle rekomendacji KNF:
a. czego poszkodowany nie musi udowadniać
b. celowe i ekonomicznie uzasadnione - co to znaczy?
c. obowiązki ubezpieczyciela
d. koszt poniesiony i koszt wymagalny
e. uzasadniony okres najmu
f. wirtualne koszty zaoszczędzone
g. uzasadnienie obniżenia wysokości odszkodowania w stosunku do roszczenia
4. Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego w świetle rekomendacji KNF - komentarz praktyczny:
a. nadzór bardziej liberalny niż Sąd Najwyższy - konsekwencje dla rynku ubezpieczeniowego,
b. nowe działania ubezpieczycieli jako wynik wprowadzenia wytycznych - krótka ocena ich zasadności i skuteczności

12:30

Lunch

13:00

Monika Borowiecka-Paczkowska

5. Roszczenia z tytułu najmu pojazdu zastępczego - orzecznictwo:
a. nieważność umowy najmu i przelewu wierzytelności jako podstawa do oddalenia powództwa?
b. celowość najmu jako warunek niezbędny do uznania roszczenia
c. działania ubezpieczyciela a okres najmu
d. okres najmu a działania warsztatu
e. weryfikacja stawki najmu pojazdu
6. Zastosowanie do wyliczenia należnego odszkodowania wartości części innych niż oryginalne - uzasadnienie do postanowienia składu 7 sędziów SN z dnia 20 czerwca 2012
III CZP 85/11
a. rodzaje części zamiennych dostępne na rynku polskim,
b. kiedy niezbędne zastosowanie wyłącznie części oryginalnych a kiedy nie
c. szczególny interes poszkodowanego - co to znaczy?
d. atrybut kosztu poniesionego jako argument ostateczny
7. Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności stosowania części innych niż oryginalne - komentarz praktyczny:
a. stanowisko SN a praktyka zakładów ubezpieczeń - refleksja nad działaniami ubezpieczycieli

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

8. Określenie wysokości odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w świetle wytycznych KNF:
a. wariant kosztorysowy i serwisowy - zakazy i nakazy
b. obowiązki ubezpieczyciela
c. czy zawsze części oryginalne?
d. sposób wyliczenia szkody całkowitej - zakazy i nakazy
e. rozliczenie szkody całkowitej
9. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w świetle wytycznych KNF - komentarz praktyczny:
a. czy coś się zmieniło?
10. Odszkodowanie za uszkodzony pojazd - orzecznictwo:
a. zastosowanie do wyceny wartości części innych niż oryginalne,
b. szkoda całkowita a naprawa do wartości pojazdu
c. szkoda całkowita a naprawa we własnym warsztacie
11. Podsumowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: