Roszczenia OC

Termin:

18 lutego 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zdrowie i życie to najważniejsze dobra osobiste człowieka. Pacjenci są świadomi swoich praw i edukowani przez media. Wiedzą, że rekompensata finansowa należy się im nie tylko za szkody na zdrowiu, ale także te związane z naruszeniem praw pacjenta i dóbr osobistych, których katalog jest otwarty. Życie przynosi niemal każdego dnia informacje o nowych podstawach faktycznych żądań. Leczenie staje się więc procesem coraz bardziej skomplikowanym i obarczonym ryzykiem błędów i roszczeń pacjentów. Czy zakres obowiązkowego ubezpieczenia gwarantuje bezpieczeństwo finansowe podmiotom leczniczym? Czy znając rodzaje najczęściej występujących zdarzeń niepożądanych, jesteśmy w stanie zminimalizować ilość i wielkość szkód?

Mecenas Jolanta Budzowska, od lat reprezentująca pacjentów w procesach o błędy medyczne, przybliży tematykę podstaw faktycznych roszczeń pacjentów oraz omówi aktualne orzecznictwo, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zasądzanych roszczeń.

Kluczowe zagadnienia

 • Roszczenia pacjentów z art. 445 i 448 kc
 • Roszczenia osób bliskich
 • Granice odpowiedzialności podmiotu leczniczego
 • Nietypowe sytuacje procesowe w sprawach poszkodowanych pacjentów
 • Braki w dokumentacji

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele obserwujący ubezpieczenia zdarzeń medycznych
 • Ubezpieczyciele zaangażowani w ubezpieczenia zdrowotne (tu w kontekście roszczeń zgłaszanych pod adresem ich klientów)
 • Radcowie prawni i przedstawiciele kancelarii prawnych obsługujących szpitale
 • Brokerzy ubezpieczeniowi zainteresowani rynkiem ubezpieczeń środowisk medycznych
 • Przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych
 • Dyrektorzy, księgowi szpitali

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 18 lutego 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Wprowadzenie

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

a) Roszczenia pacjentów z art. 445 kc
b) Roszczenia pacjentów z art. 448 kc w zw. z art. 4 UPPiRzPP
c) Roszczenia osób bliskich (z tytułu śmierci i z tytułu naruszenia dóbr osobistych)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Case study (granice odpowiedzialności podmiotu leczniczego)

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

a) Incydenty medyczne (dot. wyrobów medycznych)
b) Zdarzenia niepożądane (dot. leków)

12:30

Lunch

13:00

3. Case study cd.

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

a) Pozostawienie ciała obcego
b) Wadliwy zakres/metoda operacji
c) Choroba, której nie ma
d) Brak zgody pacjenta na leczenie
e) Inne

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Case study cd.

Jolanta Budzowska, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy

a) Nietypowe sytuacje procesowe w sprawach poszkodowanych pacjentów:
- rola procesowa Rzecznika Praw Pacjenta
- ugody z małoletnimi
- poszkodowany/powód w stanie wyłączającym świadomość
- braki w dokumentacji
- inne

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jolanta Budzowska

X

Radca prawny, partner w kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy w Krakowie, członek zarządu międzynarodowej organizacji prawników specjalizujących się sprawach dotyczących uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia: PEOPIL - Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers z siedzibą w Birmingham w Anglii, członek Komisji Praw Człowieka przy KIRP. Okrzyknięta przez media ?Postrachem polskich szpitali?, od lat zajmuje się sprawami cywilnymi w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Ma w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych pacjentów w historii polskiego sądownictwa. Była i jest pełnomocnikiem poszkodowanych pacjentów w kilkuset procesach cywilnych. Autorka szeregu komentarzy na temat praw pacjentów i roszczeń odszkodowawczych związanych z procesem leczenia, jakie ukazały się w mediach, a także artykułów, publikacji książkowych i wykładów dotyczących tej tematyki. Jest członkiem Małopolskiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: