Nowe ustawy a komunikacja

Termin:

18 stycznia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W dyskusji dotyczącej sposobu interpretowania i praktycznego stosowania nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nowej ustawy reklamacyjnej niewiele miejsca poświęcano problemom dotyczącym ubezpieczeń komunikacyjnym. Mogło więc powstać wrażenie, że ubezpieczenia te pozostają poza zakresem nowych regulacji prawnych. W szczególności można byłoby sądzić, że nowe ustawy nie odnoszą się do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jest jednak zupełnie inaczej. Zarówno ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak i ustawa reklamacyjna ma istotne znaczenie dla ubezpieczeń komunikacyjnych. W trakcie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poddane zostaną szczegółowej analizie wszystkie przepisy nowych ustaw, które wpływają na działalność ubezpieczycieli odnoszącą się do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, NNW oraz ubezpieczeń assistance.

Kluczowe zagadnienia

 • Nowy sposób określania treści OWU komunikacyjnych
 • Nowe ustawy a BLS
 • Nowa regulacja ubezpieczenia assistance
 • Zmiany w sposobie prowadzenia postępowania likwidacyjnego
 • Składanie i rozpatrywanie reklamacji w ubezpieczeniu autocasco, NNW, assistance
 • Postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym

Dla kogo

 • Pracownicy ubezpieczycieli związani z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Niezależne firmy likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Skorowidz ogólnych warunków dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych określający miejsce zamieszczenia najważniejszych postanowień umownych
2. Nowy sposób określenia treści ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych o charakterze dobrowolnym
3. Ubezpieczenie ochrony prawnej połączone z obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
4. Nowe ustawy a bezpośrednia likwidacja szkód

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Nowa regulacja ubezpieczenia assistance w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
6. Zmiany w sposobie prowadzenia postępowania likwidacyjnego dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych
7. Pozywanie zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia.
8. Zmiana zasad składania agentowi ubezpieczeniowemu zawiadomień lub oświadczeń w związku z zawartą umową ubezpieczenia

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Doręczanie ubezpieczającemu informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji - dla ubezpieczających (w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i innych ubezpieczeniach komunikacyjnych)
10. Doręczanie poszkodowanemu informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji - dla ubezpieczających (w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).
11. Składanie i rozpatrywanie reklamacji w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Składanie i rozpatrywanie reklamacji w ubezpieczeniu autocasco
13. Składanie i rozpatrywanie reklamacji w ubezpieczeniu NNW
14. Składanie i rozpatrywanie reklamacji w ubezpieczeniu assistance
15. Automatyczne uwzględnianie reklamacji w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych
16. Postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym w kontekście ubezpieczeń komunikacyjnych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: