Dane osobowe

Termin:

23 maja 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W drugiej połowie 2015 r. przyjęte zostały dwa akty prawne, które wyznaczają nowe zasady przetwarzania danych przez podmioty ubezpieczeniowe.
Na poziomie krajowym, w dniu 11 września 2015 r. uchwalona została ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej przepisy w istotnej części modyfikują dotychczasowe reguły dotyczące przetwarzania informacji objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Wprowadzają również nowe warunki dotyczące outsourcingu ubezpieczeniowego, co ma między innymi wpływ na dopuszczalność przetwarzania danych w modelu chmury obliczeniowej
Na poziomie unijnym w dniu 18 grudnia 2015 r. w ramach tzw. trilogu przyjęta została ostateczna treść projektu ogólnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy te m.in. wprowadzają nowe zasady przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczególne znaczenie odgrywają przy tym warunki zgodnego z prawem profilowania, w tym na potrzeby realizacji projektów BIG DATA.
Równocześnie, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w 2015 r. wypracowane zostały również różne modele funkcjonowania Administratorów Bezpieczeństwa (ABI) w instytucjach finansowych.

Powyższą problematykę przedstawią adw. Xawery Konarski i adw. dr Jan Byrski z Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, eksperci prawni PIU, którzy przedstawią interpretacje nowych przepisów oraz pokażą praktyczne przykłady rozwiązań prawnych dotyczących zarządzania ochroną danych osobowych przez podmioty ubezpieczeniowe.

Kluczowe zagadnienia

  • Nowe ujęcie tajemnicy ubezpieczeniowej
  • Nowe zasady dotyczące outsourcingu ubezpieczeniowego
  • Nowe reguły dotyczące przetwarzań danych ubezpieczeniowych w celach marketingowych
  • Przykłady praktycznych rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia marketingu za pomocą elektronicznych środków komunikacji (Internet, telemarketing etc.)
  • Profilowanie i BIG DATA– obecny i przyszły stan prawny

Dla kogo

  • Działy prawne pomiotów ubezpieczeniowych
  • Działy compliance podmiotów ubezpieczeniowych
  • Działy IT
  • Działy ochrony informacji ubezpieczeniowej, w tym ABI

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 23 maja 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Ochrona danych ubezpieczeniowych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

dr Jan Byrski, Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1. Tajemnica ubezpieczeniowa - nowy zakres, podmioty obowiązane i wyłączenia
2. Dane osobowe - najnowsze orzecznictwo i planowane zmiany (RODO)
3. Przekazywanie danych osobowych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową - outsourcing i ujawnienie
4. Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej a (pod)powierzenie danych osobowych do przetwarzania
5. Dopuszczalność przetwarzania danych ubezpieczeniowych w modelach prywatnej i publicznej chmury obliczeniowej

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w podmiocie prowadzącym działalność ubezpieczeniową

dr Jan Byrski, Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1. Powołanie ABI przez podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową - zalety i wady
2. ABI - nowe zasady funkcjonowania (dotychczasowe doświadczenie GIODO)
3. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
4. Rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez ABI
5. ABI w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

12:30

Lunch

13:00

III. Nowe zasady przetwarzania danych ubezpieczeniowych w celach marketingowych - przepisy polskie

dr Jan Byrski, Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w najnowszych orzecznictwie GIODO i sądów administracyjnych
2. Zgoda na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących z prawa telekomunikacyjnego a zgoda na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Zasady wykorzystywania cookies zgodnie z prawem a marketing behawioralny

14:15

Przerwa kawowa

14:30

IV. Nowe zasady przetwarzania danych ubezpieczeniowych w celach marketingowych - przepisy unijne

dr Jan Byrski, Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1. Pojęcie danych osobowych, danych pseudonimowe, dane anonimowe
2. Marketing własny i ?cudzy?
3. Profilowanie
4. Warunki dopuszczalności realizacji projektów BIG DATA

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Jan Byrski

X

Adwokat, dr nauk prawnych, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).Adiunkt w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnic zawodowych oraz outsourcingu w działalności instytucji finansowych, w tym współautor pozycji: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007) oraz autor monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (2010).

ZAMKNIJ

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych bierze udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii i ochrony informacji. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: ?Internet i prawo w praktyce? (2002), ?Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? (2004) oraz ?Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania? (2007).
W latach 2007-2011 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: