OC spedytora

Termin:

4 marca 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wydawałoby się, że na temat odpowiedzialności spedytora i ubezpieczenia OCS zostało już powiedziane wszystko. Ciągle jednak zagadnienie to budzi wiele pytań i problemów praktycznych. W ramach seminarium „Problematyka ubezpieczenia OC Spedytora”, Beata Janicka wskaże na zasady odpowiedzialności spedytora, omówi przykłady czynności spedycyjnych, jak również stosowane w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia OC spedytora klauzule. Wszystko to podstawie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.

Celem seminarium jest zatem nie tylko przypomnienie pozycji prawnej spedytora i stosowanych w obrocie zasad ubezpieczenia jego odpowiedzialności cywilnej, ale także posadowienie spedytora w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, a w związku z tym zidentyfikowanie nowych ryzyk zaangażowania tej odpowiedzialności.

Kluczowe zagadnienia

  • Zasady odpowiedzialności spedytora
  • Klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela
  • Klauzule dodatkowe
  • Przesłanki uznania czynności za spedycyjną
  • Szkody w przesyłce
  • Spedytor a inne podmioty występujące w obrocie

Dla kogo

  • Szefowie departamentów ubezpieczeń transporotwych ubezpieczycieli i firm brokerskich
  • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
  • Przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
  • Prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 4 marca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Beata Janicka

1. Umowa spedycji
a) zasady zawierania umowy spedycji
b) przesłanki uznania czynności za spedycyjną
c) wysyłanie i odbiór przesyłki
d) inne usługi związane z przewozem przesyłki
2. Zasady odpowiedzialności spedytora
a) za przewoźników i dalszych spedytorów
b) za inne podmioty
c) problematyka winy w wyborze
d) "errors & omissions"
e) odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy spedycji

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Beata Janicka

3. Wysokość odszkodowania należnego od spedytora
a) szkody w przesyłce
b) inne typy szkód
c) umowne ograniczenie odszkodowania należnego od spedytora a odszkodowanie należne od ubezpieczyciela
4. Klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela
a) rażące niedbalstwo i wina umyślna spedytora
b) inne wyłączenia

12:30

Lunch

13:00

Beata Janicka

5. Klauzule dodatkowe/ gwarancyjne w umowie ubezpieczenia OC spedytora
6. Koszty ponoszone przez spedytora celem minimalizacji szkody

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Beata Janicka

7. Spedytor a inne podmioty występujące w obrocie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA, prowadzi kancelarię radcy prawnego "BJJ Solicitors". Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: