Pzp - nowelizacja

Termin:

7 kwietnia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wdrażająca dyrektywę klasyczną 2014/24/UE to z pewnością wydarzenie roku w sektorze zamówień publicznych. Wprowadzane nowe przepisy wpłyną na prowadzenie postepowań we wszystkich trybach. Z założenia mające uprościć i odbiurokratyzować procedurę, jak to zwykle bywa, najpierw ją skomplikują.

Ustawodawca krajowy, w ślad za unijnym, postanowił dokonać rewolucyjnych zmian we wszystkich aspektach oceny ofert - kryteriach, warunkach, narzucić kolejność czynności dokonywanych przez zamawiającego. Zredefiniowany zostanie sposób składania i oceny dokumentów w postępowaniu poprzez wydanie przez europejskiego ustawodawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Jednak największy wpływ na umowy ubezpieczenia wywrze całkowicie nowy, bezprecedensowo szeroki katalog przesłanek zmiany umowy.

Seminarium poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski.

Kluczowe zagadnienia

 • Nowe pojęcia ustawowe
 • SIWZ – dominujące kryteria pozacenowe
 • Nowe warunki ekonomiczne
 • Zmienione zasady składania i oceny dokumentów
 • Poszerzone przesłanki aneksowania umów
 • Zasady wprowadzania przewidzianych zmian umów

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
  - osoby zaangażowane w sprzedaż
  - osoby mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  - radcowie prawni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 7 kwietnia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Nowe pojęcia ustawowe - co ubezpieczyciel wiedzieć powinien

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

a) wznowienie zamówienia
b) zespół projektowy
c) pomocnicze działania zakupowe
d) plan zamówień publicznych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Prowadzenie postępowania - nowe zasady

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

a) ogłoszenia - nowe elementy
b)SIWZ - dominujące kryteria pozacenowe
c) wykluczenie - wpływanie wykonawcy na zamawiającego, self-cleaning, domniemna zmowa przetargowa
d) nowe warunki ekonomiczne (przychód, aktywa)
e) zmienione zasady składania i oceny dokumentów/ocena merytoryczna bez formalnej

12:30

Lunch

13:00

3. Zmiana umowy - poszerzone przesłanki aneksowania umów i wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

a) zmiany przewidziane - zasady wprowadzania przewidzianych zmian umów
b) dodatkowe - zamówienie dodatkowe wprowadzane aneksem a nie w trybie wolnej ręki

14:00

Przerwa kawowa

14:15

4. Zmiana umowy - poszerzone przesłanki aneksowania umów i wpływ na ryzyko ubezpieczeniow cd.

Arkadiusz Szyszkowski, Społeczna Akademia Nauk

c) istotne - nieistotne - regulacja zmian nieistotnych (dopuszczalnych) oraz istotnych (zasadniczo niedopuszczalnych)
d) ogłoszenia - obowiązek publikacji ogłoszeń o niektórych aneksach

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: