Reasekuracja - dokumenty

Termin:

5 grudnia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Celem seminarium które poprowadzi Tomasz Libront jest pokazanie jak funkcjonuje reasekuracja od strony praktycznej ze szczególnym uwzględnieniem omówienia zgłoszonych przez uczestników obszarów.

Przyswojenie sobie definicji i pojęć reasekuracyjnych jest istotnym elementem w poznaniu reasekuracji ale równie ważne jest potrafić korzystać z narzędzi reasekuracyjnych a takimi w reasekuracji są m.in. dokumenty reasekuracyjne czy klauzule reasekuracyjne. Umiejętność zastosowania w danej sprawie / w danym ryzyku adekwatnych klauzul i przygotowania rzetelnego dokumentu reasekuracyjnego jest niezwykle istotna. Największa uwaga zostanie położona na poznanie klauzul reasekuracyjnych i zdobycie umiejętności przygotowania dokumentów reasekuracyjnych.

Na początku krótka powtórka z teorii, która pozwoli uczestnikom na odświeżenie sobie wiedzy na temat reasekuracji, co będzie pomocne w kolejnych częściach seminarium.
Następnie pokazanie, zapoznanie się i analiza podstawowych dokumentów reasekuracyjnych. Uczestnicy spróbują sami stworzyć dokument reasekuracyjny dla umowy obligatoryjnej i fakultatywnej. W tej części seminarium zostaną omówione również na przykładach podstawowe klauzule reasekuracyjne.
Ostatnia część będzie poświęcona przedstawieniu i omówieniu przykładów kwestii spornych między stronami uczestniczącymi w aranżowaniu reasekuracji.

Kluczowe zagadnienia

  • Krótka powtórka z teorii
  • Analiza poszczególnych rodzajów dokumentów
  • Klauzule reasekuracyjne
  • Tworzenie dokumentu dla umowy obligatoryjnej i fakultatywnej
  • Praktyczne kwestie sporne między stronami reasekuracji

Dla kogo

  • Departamenty reasekuracyjne ubezpieczycieli
  • Duzi brokerzy ubezpieczeniowi
  • Brokerzy reasekuracyjni
  • Departamenty underwritingowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 5 grudnia 2016 r.
9:00

(Rejestracja i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Tomasz Libront, THB Polska

Reasekuracja - krótka powtórka z teorii

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Tomasz Libront, THB Polska

1. Dokumenty reasekuracyjne
a) jak przełożyć zapytanie o reasekurację na dokument reasekuracyjny
b) podstawowe elementy dokumentu reasekuracyjnego
- reasekuracja fakultatywna
- reasekuracja obligatoryjna
c) akceptacja dokumentów reasekuracyjnych
d) przykłady dokumentów reasekuracyjnych
e) samodzielne przygotowanie dokumentu reasekuracyjnego
2. Klauzule reasekuracyjne

13:00

Lunch

13:30

Tomasz Libront, THB Polska

Praktyczne kwestie sporne między stronami reasekuracji

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Tomasz Libront

X

Broker reasekuracyjny, od 2008 roku Dyrektor ds. Reasekuracji w THB Polska Sp. z o.o.
Od 2010 roku Członek Zarządu THB Polska Sp. z o.o. W latach 1993 - 2008 zatrudniony w Biurze Reasekuracji PZU S.A., w którym przez ostatnie 10 lat kierował Wydziałem ds. Reasekuracji Umów Obligatoryjnych i Fakultatywnych. Odpowiedzialny m.in. za tworzenie założeń do strategii programu reasekuracyjnego dla Grupy PZU S.A. oraz wprowadzanie na polski rynek nowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z rynkami zagranicznymi. Z ramienia PZU S.A. uczestniczył w procesie due dilligence i zakupie spółek na Litwie i na Ukrainie.
W 1993 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie a w 1994 roku Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 2003 roku ukończył w Wyższej Szkole Handlowej Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy. Specjalizuje się
w zagadnieniach dotyczących reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem reasekuracji ryzyk odpowiedzialności cywilnej. Uczestniczył w aranżowaniu ochrony reasekuracyjnej w zakresie ubezpieczenia OC m.in. dla największych polskich i litewskich firm z sektora energetycznego, paliwowego, kolejowego i chemicznego. Od wielu lat współpracuje z największymi firmami reasekuracyjnymi na świecie w zakresie reasekuracji ryzyk fakultatywnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: