Rekomendacje produktowe

Termin:

3 marca 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała dwa projekty rekomendacji, których przyjęcie może zmodyfikować proces przygotowywania, dystrybucji i wykonywania umów ubezpieczenia. Chodzi o rekomendacje KNF dotyczące systemu zarządzania produktem oraz dotyczące badania adekwatności produktu. Bez względu na przyjęcie przez zakłady ubezpieczeń rozwiązań proponowanych przez KNF, założone przez organ nadzoru cele (dotyczące poprawy jakości i adekwatności produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i możliwości ubezpieczających i ubezpieczonych) muszą zostać osiągnięte.

W trakcie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dotyczącego postanowień obu rekomendacji zostaną poddane szczegółowej analizie poszczególne ich postanowienia i omówiony wpływ, który rekomendacje wywrą już wkrótce na praktykę działań zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Znaczenie i charakter prawny rekomendacji KNF
 • Cele systemu zarządzania produktem
 • Outsourcing
 • Ograniczenia zasady swobody umów
 • Identyfikacja i eliminacja wad produktu
 • Zakres zastosowania rekomendacji
 • Obowiązki wynikające z rekomendacji a obowiązki wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dla kogo

 • Menedżerowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
 • Radcowie prawni ubezpieczycieli
 • Menedżerowie departamentów produktowych, likwidacji szkód
 • Osoby odpowiedzialne za konstrukcje ogólnych warunków ubezpieczeń
 • Członkowie zespołów prowadzących prace nad OWU

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 3 marca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Znaczenie i charakter prawny rekomendacji KNF według nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Informacje ogólne o projekcie rekomendacji dotyczącej systemu zarządzania produktem.
3. Znaczenie pojęć użytych w rekomendacji dotyczącej systemu zarządzania produktem.
4. Cele systemu zarządzania produktem.
5. Obowiązek kodyfikacji zasad i procedur wewnętrznych dotyczących systemu zarządzania produktem.
6. Zarządzanie konfliktem interesów w procesie projektowania, tworzenia, dystrybucji i obsługi produktów.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

7. Minimalizacja szkody wynikającej z konfliktu interesów.
8. Outsourcing w zakresie projektowania, tworzenia, dystrybucji i obsługi produktów.
9. Zarządzanie produktem a redagowanie ogólnych warunków ubezpieczenia, treści umów indywidualnych, polis i materiałów informacyjnych.
10. Zarządzanie produktem a działalność pośredników ubezpieczeniowych.
11. Zarządzanie produktem a istotne elementy treści umowy ubezpieczenia (ograniczenia zasady swobody umów).
12. Zarządzanie produktem a przekaz reklamowy.
13. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za właściwe kształtowanie oferty produktowej.
14. Zarządzanie produktem a praktyka likwidacyjna, rozpatrywanie reklamacji i rozwiązywanie sporów z klientami.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

15. Praktyka wykonywania umów a proces kształtowania produktu ubezpieczeniowego (identyfikacja i eliminacja wad produktu, badanie satysfakcji klienta, system kontroli wewnętrznej).
16. Informacje ogólne o projekcie rekomendacji dotyczącej badania adekwatności produktu.
17. Zakres zastosowania rekomendacji.
18. Znaczenie pojęć użytych w rekomendacji.
19. Pojęcie adekwatności produktu.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

20. Ankieta w zakresie potrzeb klienta - cel, forma, charakter prawny.
21. Dobrowolność udziału w ankiecie.
22. Dokumentowanie procesu ankietowania klienta.
23. Przekaz marketingowy a ukrywanie informacji kłopotliwych.
24. Obowiązki wynikające z rekomendacji a obowiązki wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: