Orzecznictwo – renty

Termin:

24 listopada 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Roszczenia rentowe ze względu na to, że są świadczeniami o charakterze długoterminowym stanowią szczególnie uciążliwe obciążenie dla zobowiązanego do naprawienia szkody, chociażby ze względu na wysokość utrzymywanej na ich pokrycie rezerwy ubezpieczeniowej. I chociaż wątpliwości w tych sprawach rzadko kierowane są do Sądu Najwyższego nie jest to równoznaczne z tym, że nie występują trudności interpretacyjne na linii poszkodowany / uprawniony i zobowiązany do naprawienia szkody.

Dlatego warto analizować orzecznictwo sądów polskich (szczególnie apelacyjnych) zarówno od strony sposobu rozpatrywania roszczenia jak również z dużym naciskiem na ciężar dowodu po stronie poszkodowanego / uprawnionego.
Seminarium poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska.

Kluczowe zagadnienia

 • Renta z tytułu:
  - zwiększonych potrzeb
  - utraconych dochodów
  - utraconych widoków na przyszłość
  - renta obligatoryjna i fakultatywna na rzecz osób bliskich
 • Charakterystyka roszczeń rentowych
 • Wyroki sądów
 • Komentarz praktyczny

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 24 listopada 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Renta z tytułu utraconych dochodów

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Krótka charakterystyka roszczenia
2. Orzecznictwo:
a. Renta wyrównawcza dla bezrobotnego - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015 r. I ACa 798/14
b. Poszkodowany zatrudniony w przedsiębiorstwie żony - częściowa niezdolność - ciężar dowodu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lutego 2016 r. I ACa 900/15
c. Poszkodowana - nie pracująca żona ?przy mężu? - ciężar dowodu - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. VI ACa 1985/13

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Krótka charakterystyka roszczenia
2. Orzecznictwo:
a. Rozumienie pojęcia "zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość" w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia
- poszkodowana uczennica - sposób ustalenia wysokości należnej renty - zakres obowiązku odszkodowawczego przy kosztach dostosowania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej - wyrok SA w Szczecinie z dnia 21.05.2015 roku - I Aca 55/15
b. Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość a choroby istniejące przed wypadkiem - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2016 r. I Aca 100/16

12:30

Lunch

13:00

3. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Krótka charakterystyka roszczenia
2. Orzecznictwo:
a. Charakter renty z tytułu zwiększonych potrzeb - ryczałtowo zwiększone potrzeby i utracone widoki na przyszłość - licealista - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2016 r. V ACa 890/15
b. Zakres opieki osoby trzeciej - stawka za godzinę opieki - zasiłek opiekuńczy a wysokość renty - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2016 r. I ACa 963/15

4.Renta obligatoryjna i fakultatywna na rzecz osób bliskich

1. Krótka charakterystyka roszczenia
2. Orzecznictwo:
a. Charakterystyka renty ?alimentacyjnej? - wyliczenie w odniesieniu do indywidualnych potrzeb osób uprawnionych i zakresu obowiązku alimentacyjnego - wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2016 r. I ACa 161/16

14:15

Przerwa kawowa

14:30

5. Renta obligatoryjna i fakultatywna na rzecz osób bliskich - c.d.

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Orzecznictwo:
a. Renta dla wdowy - dwie instancje -dwa sposoby wyliczenia renty - wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 października 2015 r. - I ACa 431/15
b. Renta na rzecz dziecka po rozwodzie rodziców - wysokość zasądzonych alimentów a uzasadnione potrzeby uprawnionego - ciężar dowodu - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. III CSK 132/14
c. Renta dla dzieci - szczególne starania matki - wycena - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r. VI ACa 12/14
d. Roszczenie wnuka z tytułu dochodów przekazywanych na jego rzecz przez babcię - POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego z dnia 28 lutego 2014 roku - I ACz 39/14

6. Podsumowanie i komentarz praktyczny

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: