Szkody w zysku

Termin:

29 sierpnia 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Podczas seminarium omówionych zostanie szereg przykładów szkód w zysku, które wydarzyły się w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Przedstawione zostaną zagadnienia związane zarówno ze sposobem prezentacji roszczeń przez ubezpieczonych, jak i metodologią ich weryfikacji.

W oparciu o doświadczenia z praktyki ekspert Michał Rozmysłowicz, odniesie się do zapisów umów ubezpieczenia, wskazując przy tym kwestie wymagające szczególnej uwagi, zachęcając jednocześnie do wymiany doświadczeń z uczestnikami.

Kluczowe zagadnienia

 • Postępowanie likwidacyjne szkód w zysku brutto
 • Rola wskaźnika zysku brutto
 • Istota i wycena szkód z klauzul dodatkowych
 • Utrzymanie obrotów po szkodzie w mieniu
 • Weryfikacja sumy ubezpieczenia

Dla kogo

 • Underwriterzy
 • Szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
 • Likwidatorzy szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi prowadzący ubezpieczenia BI
 • Radcowie prawni
 • Klienci

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 29 sierpnia 2016 r.
9:00

Resjestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

1. Dokumentacja źródłowa do prognozy wyników finansowych po szkodzie
2. Szacowanie szkody w działalności handlowej i produkcyjnej
3. Uwzględnianie sezonowości
4. Rola wskaźnika zysku brutto - co odzwierciedla i jaki jest jego cel
5. Zastosowanie dwóch różnych wskaźników zysku brutto przy wycenie jednej szkody

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

6. Utrzymanie obrotów po szkodzie w mieniu
7. Gdy ubezpieczony podmiot nie prowadzi podziału kosztów na zmienne i stałe
8. Znaczenie podziału kosztów na zmienne i stałe przy wycenie szkody

12:30

Lunch

13:00

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

9. Korzyści i oszczędności pomimo szkody
10. Uwzględnianie planowanych przestojów remontowych
11. Zwiększone koszty działalności (ICOW) - czym są i dlaczego mogą nie zostać pokryte w całości
12. Istota i wycena szkód z klauzul dodatkowych (CBI)

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Michał Rozmysłowicz, Eksperci NEMU

13. Standardowa umowa ubezpieczenia BI a klauzula zwiększonych kosztów działalności
14. Weryfikacja sumy ubezpieczenia
15. Franszyza przy spadku obrotu i zwiększonych kosztach działalności

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Michał Rozmysłowicz

X

Kierownik działu likwidacji szkód w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent SGH, ukończył Podyplomowe Studia Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych w Akademii Finansów oraz Studia Doktoranckie Ubezpieczeń w SGH. Od roku 2002 związany ze Spółką Eksperci NEMU. Jest odpowiedzialny za likwidację szkód w zysku brutto (Business Interruption - BI, Machinery Loss of Profit - MLoP, Delay in Start Up - DSU / Advanced Loss of Profit - ALoP), wycenę utraconych korzyści (z tytułu szkód OC), likwidację szkód w środkach obrotowych, z OC za produkt oraz szkód z tytułu wycofania produktu (product recall). Autor licznych publikacji na temat ubezpieczeń od utraty zysku. Od wielu lat prowadzi seminaria/szkolenia/warsztaty z ubezpieczeń od utraty zysku dla brokerów i zakładów ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: