Ubezpieczenia szkolne

Termin:

20 czerwca 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wejście w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej spowodowało konieczność zdefiniowania na nowo zasad prawnych, którymi kierują się ubezpieczenia młodzieży szkolnej (od przedszkola aż po wyższą uczelnię).

Tradycyjne modele biznesowe są już z pewnością nieaktualne i niezgodne z nowym prawem. Dlatego tak potrzebne jest spotkanie, w czasie którego prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki omówi i przeanalizuje najważniejsze problemy ubezpieczeń szkolnych.

Kluczowe zagadnienia

 • Zakaz wynagradzania ubezpieczającego – między ustawą a rekomendacjami KNF
 • Ubezpieczenie OC placówki edukacyjnej a ubezpieczenie NNW uczniów
 • Stosowanie Prawa zamówień publicznych w ubezpieczeniach szkolnych
 • Dochodzenie roszczeń

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --departamenty ubezpieczeń osobowych
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Duzi agenci ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 20 czerwca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Pojęcie ubezpieczeń szkolnych
2. Status prawny szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych
3. Rola Skarbu Państwa, województwa, powiatu, gminy
4. Konsekwencje niewłaściwego zawarcia umowy (w odniesieniu do zdolności prawnej ubezpieczającego)
5. Zakaz wynagradzania ubezpieczającego - między ustawą a rekomendacjami KNF

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Rola dyrektora placówki edukacyjnej
7. Dyrektor placówki jako ubezpieczający?
8. Pośrednik ubezpieczeniowy jako ubezpieczający?
9. Rada rodziców jako ubezpieczający?
10. Rada rodziców jako pełnomocnik uczniów/rodziców?
11. Stowarzyszenie rodziców, stowarzyszenie uczniów jako ubezpieczający?

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Możliwości wykorzystania funduszu prewencyjnego
13. Doręczanie ubezpieczonym OWU
14. Doręczanie ubezpieczonym polisy/certyfikatu ubezpieczenia
15. Ubezpieczenie OC placówki edukacyjnej a ubezpieczenie NNW uczniów

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

16. Stosowanie Prawa zamówień publicznych w ubezpieczeniach szkolnych
17. Kwestia dobrowolności przy zawieraniu umowy
18. Dochodzenie roszczeń (kwestia zgody sądu)

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: