Floty

Termin:

6 października 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od dwóch lat rynek ubezpieczeń komunikacyjnych, a w szczególności klienta korporacyjnego, ma poważne problemy z uzyskaniem dobrego wyniku technicznego. Właściwa ocena ryzyka w ubezpieczeniach flotowych, w tym również ustalenie odpowiedniej wysokości składki, będzie w najbliższym czasie miała znaczenie na poprawę tego stanu rzeczy.

Przy aktualnej ocenie ryzyka nie możemy zapominać o najnowszych uwarunkowaniach mających wpływ na wysokość składki. W szczególności dotyczy to ostatnich rekomendacji KNF, nie tylko w zakresie likwidacji szkód, ale również uderwritingu oraz wyniku technicznego w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Rozpoznanie wszystkich tych problemów to dobra droga do poprawy kondycji ubezpieczeń flotowych.
Seminarium poprowadzi Piotr Bryński.

Kluczowe zagadnienia

  • Floty obarczone dużym ryzykiem
  • Porównanie podstawowych parametrów rynku polskiego z inni krajami europejskimi
  • Nowe „podatki” w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • Dyrektywa Solvency II – wpływ na ubezpieczenia komunikacyjne
  • Rekomendacje KNF

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Firmy leasingowe
  • Firmy zarządzające flotami

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 6 października 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Underwriting w ubezpieczeniach flotowych cz. I

Piotr Bryński, Compensa

1. Rozwój wartości szkód wypłaconych i rezerw szkodowych w czasie, na bazie konkretnego roku polisowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na OC komunikacyjne
2. Analiza szkód zagranicznych i porównanie ze szkodami krajowymi
3. Podział flot ze względu na sposób kwotacji
4. Floty obarczone dużym ryzykiem

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Underwriting w ubezpieczeniach flotowych cz. II

Piotr Bryński, Compensa

5. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych flot
6. Wskaźnik szkodowości księgowy brutto jako parametr do oceny jakości ubezpieczeń flotowych
7. Podstawowe parametry mające wpływ na wynik techniczny w ubezpieczeniach flot
8. Porównanie podstawowych parametrów rynku polskiego z inni krajami europejskimi

12:30

Lunch

13:00

Koniec niskich cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych cz. I

Piotr Bryński, Compensa

9. Koniec wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych
10. Nowe ?podatki? w ubezpieczeniach komunikacyjnych
11. Dyrektywa Solvency II - wpływ na ubezpieczenia komunikacyjne

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Koniec niskich cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych cz. II

Piotr Bryński, Compensa

12. Rekomendacje KNF w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych
13. Porównanie składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Europie
14. Podsumowanie seminarium

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Bryński

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Od ponad 20 lat związany z rynkiem ubezpieczeń, pracując na stanowiskach menadżerskich w firmach ubezpieczeniowych na polskim rynku. W Compensie od ponad 11 lat

Od 1990 roku Ekspert Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, zrzeszony w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego - aktualnie rzeczoznawca certyfikowany, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego Sądu Okręgowego w Radomiu.

Od 1998 roku członek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych ubezpieczeniom komunikacyjnym.

W latach 1979 do 1992 był pracownikiem naukowo-badawczym Politechniki Radomskiej w Zakładzie Silników Spalinowych pod kierunkiem profesora Andrzeja Kowalewicza. Jeden z autorów prototypu silnika szybkoobrotowego dla samochodów dostawczych na bazie silnika Perkins AD.3-152.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: