Umowy z przedsiębiorcami

Termin:

28 listopada 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Bardzo wiele uwagi poświęcono w ostatnim czasie zmianom, które zostały wprowadzone w regulacji umów ubezpieczenia z udziałem konsumentów. Warto dostrzec, że ustawodawca w wielu przypadkach uznał również za konieczne zmodyfikowanie zasad zawierania i wykonywania umów ubezpieczeń zawieranych z przedsiębiorcami. Niekiedy podlegają oni ochronie, która jest równie intensywna jak ochrona konsumencka, w innych przypadkach ochrona ta jest słabsza, ale istotnie wpływa na sposób działania ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych.

O sposobach rozumienia przepisów dotyczących przygotowywania i zawierania umów ubezpieczeń majątkowych z przedsiębiorcami, w świetle kodeksu cywilnego, nowej ustawy ubezpieczeniowej i rekomendacji KNF, mowa będzie podczas seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

 • Zróżnicowanie pozycji przedsiębiorcy zawierającego umowę ubezpieczenia
 • Interpretacja sformułowań niejednoznacznych
 • Klauzule abuzywne
 • Różnice między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia
 • Reklamacje/skargi składane przez przedsiębiorców
 • Formułowanie umowy ubezpieczenia według prawa obcego

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty dla przedsiębiorców
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 28 listopada 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Pojęcie przedsiębiorcy.
2. Zróżnicowanie pozycji przedsiębiorcy jednoosobowego i przedsiębiorcy instytucjonalnego.
3. Zróżnicowanie pozycji przedsiębiorcy zawierającego umowy ubezpieczenia dotyczące ryzyk dużych i ryzyk masowych.
4. Zróżnicowanie pozycji przedsiębiorcy zawierającego umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek na rachunek konsumentów i na rachunek nie-konsumentów.
5. Zróżnicowanie pozycji przedsiębiorcy zawierającego umowę ubezpieczenia za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego i bez pośrednictwa brokera.
6. Zasady formułowania wzorców umownych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z przedsiębiorcą.
7. Ustalanie „grup docelowych” przedsiębiorców, do których adresowane są poszczególne „produkty” ubezpieczeniowe.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

8. Uwzględnianie interesu przedsiębiorcy przy formułowaniu wzorca umowy i indywidualnej umowy ubezpieczenia.
9. Interpretacja sformułowań niejednoznacznych w warunkach umowy ubezpieczenia zawieranej z przedsiębiorcą.
10. Interpretacja sformułowań niezrozumiałych w warunkach umowy ubezpieczenia zawieranej z przedsiębiorcą.
11. Doręczanie/udostępnianie ogólnych warunków ubezpieczenia przedsiębiorcom.
12. Skorowidz ogólnych warunków ubezpieczenia w umowach zawieranych z przedsiębiorcą.
13. Klauzule abuzywne w ogólnych warunkach ubezpieczenia zawieranych z przedsiębiorcami.
14. Ogólne warunki ubezpieczenia a umowa indywidualna.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

15. Przedstawianie różnic między treścią umowy a ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
16. Zawieranie umowy ubezpieczenia w trybie ofertowym i w drodze negocjacji – kryteria rozróżnienia, skutki.
17. Ogólne warunki ubezpieczenia a specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
18. Umocowanie osób zawierających umowę ubezpieczenia jako organy osoby prawnej.
19. Oświadczenia dotyczące ryzyka złożone przez osoby występujące jako organy osoby prawnej (art.815 KC).

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

20. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez przedsiębiorcę.
21. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez przedsiębiorcę.
22. Uchylenie się od skutków oświadczenia woli o zawarciu umowy ubezpieczenia.
23. Reklamacje/skargi składane przez przedsiębiorców.
24. Formułowanie umowy ubezpieczenia według prawa obcego.
25. Treść umowy ubezpieczenia/ogólnych warunków ubezpieczenia w języku obcym.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” i Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

 

Newsletter: