Akademia Ustawy Dystrybucyjnej, cz. 1

Termin:

14 września 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.
W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

To jest jedno z 5 seminariów Akademii Ustawy Dystrybucyjnej
Zobacz wszystkie seminaria

Kluczowe zagadnienia


 • Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń
 • Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - zasady tworzenia i znaczenie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 14 września 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Sytuacje, w których zakład ubezpieczeń jest traktowany jako dystrybutor ubezpieczeń.
 2. Kryteria uznawania, że pracownik zakładu ubezpieczeń wykonuje czynności dystrybucyjne.
 3. Zasady wykonywania czynności dystrybucyjnych przez zakład ubezpieczeń.
 4. Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń jako dystrybutora.
 5. Zasady wynagradzania pracowników wykonujących czynności dystrybucyjne.
 6. Informowanie o charakterze wynagrodzenia pracowników.
 7. Doradztwo świadczone przez zakład ubezpieczeń jako dystrybutora ubezpieczeń.
 8. Zmiany dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez zakład ubezpieczeń.
 9. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń w przypadku zawierania umów ubezpieczenia przez Internet lub przez telefon.

12:30

Lunch

13:00

Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - zasady tworzenia i znaczenie prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Charakter prawny ustandaryzowanego dokumentu.
 2. Wymogi dotyczące treści ustandaryzowanego dokumentu.
 3. Wymogi dotyczące formy ustandaryzowanego dokumentu.
 4. Sposób doręczenia ustandaryzowanego dokumentu.
 5. Dostosowanie ustandaryzowanego dokumentu do cech klientów z grupy docelowej.
 6. Ustandaryzowany dokument dotyczący produktu i ustandaryzowany dokument dotyczący umowy.
 7. Ustandaryzowany dokument a ogólne warunki ubezpieczenia.
 8. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach obowiązkowych.
 9. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach pakietowych.
 10. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych.
 11. Sankcje za niedoręczenie ustandaryzowanego dokumentu.
 12. Sankcje za wadliwy sposób zredagowania ustandaryzowanego dokumentu.

16:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: