Akademia Ustawy Dystrybucyjnej, cz. 2

Termin:

21 września 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.
W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

To jest jedno z 5 seminariów Akademii Ustawy Dystrybucyjnej
Zobacz wszystkie seminaria

Kluczowe zagadnienia


 • Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające
 • Przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 21 września 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Kryteria identyfikacji agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 2. Warunki, które muszą być spełnione przez agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 3. Pojęcie ?podstawowej działalności przedsiębiorcy?.
 4. Pojęcie ?ubezpieczeń uzupełniających dostarczane towary lub świadczone usługi?.
 5. Rozgraniczenie między agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające a przedsiębiorcą zwolnionym z obowiązku stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 6. Osoba wykonująca czynności agencyjne u agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 7. Obowiązki informacyjne agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wobec klienta.
 8. Zakres obowiązku szkoleniowego.
 9. Multiagent oferujący ubezpieczenia uzupełniające.
 10. Obowiązkowe ubezpieczenie OC (gwarancja ubezpieczeniowa) multiagenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 11. Obowiązki dotyczące reklamacji i skarg klientów.
 12. Nadzór zakładów ubezpieczeń nad agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające.
 13. Nadzór KNF nad agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające.
 14. Rejestrowanie agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
 15. Kwestie udziałów i bliskich powiązań uniemożliwiających skuteczne sprawowanie nadzoru.

12:30

Lunch

13:00

Przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Warunki zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Pojęcie ?ubezpieczenia, które jest uzupełnieniem towaru lub usługi?.
 3. Multi-przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania ustawy.
 4. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które są stosowane w odniesieniu do przedsiębiorcy zwolnionego ze obowiązku stosowania ustawy.
 5. Obowiązki informacyjne względem klienta.
 6. Obowiązki dotyczące możliwości składania reklamacji lub skargi przez klienta.
 7. Obowiązki dotyczące uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego działania.
 8. Obowiązki dotyczące właściwego kształtowania zasad wynagrodzenia.
 9. Obowiązki dotyczące właściwego przekazywania treści reklamowych.
 10. Doradztwo świadczone przez przedsiębiorcę zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy.
 11. Problem doręczania ustandaryzowanego dokumentu.
 12. Obowiązki dotyczące ubezpieczeń zawieranych w pakiecie.
 13. Ewidencjonowanie przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy.
 14. Przechowywanie dokumentacji.

16:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: