Akademia Ustawy Dystrybucyjnej, cz. 3

Termin:

28 września 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.
W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

To jest jedno z 5 seminariów Akademii Ustawy Dystrybucyjnej
Zobacz wszystkie seminaria

Kluczowe zagadnienia


 • Zasady ustalania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne
 • Multiagent ubezpieczeniowy według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 28 września 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Zasady ustalania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Definicja ?wynagrodzenia? w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Ogólne wymogi prawne dotyczące zasad wynagradzania agentów ubezpieczeniowych.
 3. Wynagrodzenie agenta wyłącznego.
 4. Wynagrodzenie multiagenta.
 5. Wynagrodzenie agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 6. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od ogólnych wyników sprzedaży, wyników sprzedaży określonego produktu ubezpieczeniowego.
 7. Inne niż prowizja sposoby wynagradzania agenta/multiagenta ubezpieczeniowego.
 8. Techniczne sposoby określania wynagrodzenia w umowie agencyjnej.
 9. Wynagrodzenie osoby wykonującej czynności agencyjne.
 10. Informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego.
 11. Określanie sposobu wynagradzania pracowników zakładu ubezpieczeń wykonujących czynności dystrybucyjne.
 12. Informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia pracowników zakładu ubezpieczeń wykonujących czynności dystrybucyjne.
 13. Określanie wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego w przypadku zawarcia porozumienia kurtażowego i w jego braku.
 14. Wynagradzanie dystrybutora w przypadku ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym.

12:30

Lunch

13:00

Multiagent ubezpieczeniowy według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Obowiązki dotyczące ustalenia, czy dany podmiot prowadzi działalność multiagencyjną.
 2. Zasady weryfikacji obowiązkowego ubezpieczenia OC lub gwarancji ubezpieczeniowej multiagenta.
 3. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC (gwarancji ubezpieczeniowej) multiagenta.
 4. Kompetencje nadzorcze KNF w stosunku do multiagenta.
 5. Zasady wynagradzania multiagenta.
 6. Szczególne obowiązki informacyjne multiagenta wobec klientów.
 7. Szczególne zasady doradztwa świadczonego przez multiagenta dla klientów.
 8. Obowiązki szkoleniowe multiagenta ubezpieczeniowego (z uwzględnieniem kwestii zaliczania szkoleń odbytych u jednego z ubezpieczycieli na poczet szkoleń u innego ubezpieczyciela).
 9. Obowiązki multiagenta dotyczące reklamacji i skarg składanych przez klientów.

16:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: