Akademia Ustawy Dystrybucyjnej, cz. 4

Termin:

5 października 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.
W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

To jest jedno z 5 seminariów Akademii Ustawy Dystrybucyjnej
Zobacz wszystkie seminaria

Kluczowe zagadnienia


 • Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych
 • Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 5 października 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Ubezpieczenie obowiązkowe danego rodzaju jako ?produkt ubezpieczeniowy?.
 2. Grupa docelowa klientów w ubezpieczeniach obowiązkowych.
 3. Przynależność klienta do grupy docelowej a kwestia wcześniejszego wypełnienia przez niego obowiązku ubezpieczenia (w kontekście unikania podwójnego ubezpieczenia).
 4. Strategia dystrybucji ubezpieczenia obowiązkowego dostosowana do potrzeb grupy docelowej.
 5. Szczególne zasady wynagradzania dystrybutorów ( i osób wykonujących czynności dystrybucyjne) w ubezpieczeniach obowiązkowych (wobec szczególnych zasad oferowania produktów poszczególnych ubezpieczycieli).
 6. Doradzanie klientowi przez dystrybutora w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych.
 7. Obowiązek dystrybutora czy jego prawo sugerowania ubezpieczenia nadwyżkowego ponad ubezpieczenie obowiązkowe.
 8. Zakres niezbędnego szkolenia dystrybutora prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe.
 9. Obowiązki informacyjne dystrybutora dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego.
 10. Ustandaryzowany dokument dotyczący ubezpieczenia obowiązkowego - zasady redagowania i doręczania.
 11. Reklamacje dotyczące dystrybutora ubezpieczenia obowiązkowego.

12:30

Lunch

13:00

Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Ubezpieczenie grupowe jako produkt ubezpieczeniowy.
 2. Ubezpieczający i ubezpieczony jako klienci dystrybutora ubezpieczeń grupowych.
 3. Grupa docelowa klientów w ubezpieczeniach grupowych (i uwzględnianie jej potrzeb).
 4. Obowiązki informacyjne dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych.
 5. Obowiązki informacyjne ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
 6. Zasady wynagradzania dystrybutorów (i osób wykonujących czynności dystrybucyjne) w ubezpieczeniach grupowych.
 7. Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
 8. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych - zasady redagowania i doręczania.
 9. Reklamacje na działalność dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych.

16:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: