Akademia Ustawy Dystrybucyjnej, cz. 5

Termin:

12 października 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.
W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

To jest jedno z 5 seminariów Akademii Ustawy Dystrybucyjnej
Zobacz wszystkie seminaria

Kluczowe zagadnienia


 • Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów ubezpieczeń według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 12 października 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów ubezpieczeń według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Egzamin ?wstępny? dla agentów ubezpieczeniowych i osób wykonujących czynności agencyjne.
 2. Egzamin ?wstępny? dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające i osób wykonujących czynności agencyjne u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
 3. Zakres podmiotowy obowiązku szkoleniowego.
 4. Sposób konstruowania programu szkolenia w zależności od charakterystyki dystrybutora.
 5. Powstanie obowiązku szkoleniowego.
 6. Wymagany zakres merytoryczny szkolenia - kwestia uwzględnienia tematyki produktowej i tematyki ogólnoubezpieczeniowej.
 7. Szkolenia dla dystrybutorów ubezpieczeń life i non life.
 8. Kompetencje osób prowadzących szkolenia - ich wykazywanie i dokumentowanie.
 9. Szkolenie w formie e-learningu.
 10. Test zaliczeniowy - konstrukcja, typ pytań, skala trudności, sposób oceniania, dokumentowanie.
 11. Treść i forma dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia.
 12. Kwestia zaliczania szkolenia odbytego u jednego ubezpieczyciela na poczet wymogów koniecznych dla wykonywania dystrybucji u innego ubezpieczyciela.
 13. Kwestia finansowania szkoleń - traktowanie szkoleń lub usług im towarzyszących jako korzyści finansowej na rzecz dystrybutora lub na rzecz osoby wykonującej czynności dystrybucji ubezpieczeń.

12:30

Lunch

13:00

Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej jako podmioty uprawnione do składania reklamacji.
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez brokerów ubezpieczeniowych.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez multiagentów ubezpieczeniowych.
 4. Osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej jako podmiot składający reklamację.
 5. Reklamacje a umowa gwarancji ubezpieczeniowej.
 6. Przyjmowanie reklamacji złożonej agentowi wyłącznemu.
 7. Rozróżnienie reklamacji dotyczących ?ochrony ubezpieczeniowej? i dotyczącej innych kwestii niż ochrona ubezpieczeniowa.
 8. Kwestia koordynowania udzielania odpowiedzi na reklamację pomiędzy zakładem ubezpieczeń i multiagentem.
 9. Sankcje za wadliwą odpowiedź na reklamację.
 10. Sankcje za brak odpowiedzi na reklamację.
 11. Rozliczenia pomiędzy dystrybutorem a ubezpieczycielem związane z wadliwością odpowiedzi na reklamację lub brakiem odpowiedzi.
 12. Rozliczenia pomiędzy dystrybutorem a ubezpieczycielem związane z uwzględnieniem reklamacji.
 13. Reklamacja a skarga.

16:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: