D&O - hybryda

Termin:

19 stycznia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek to nie tylko czyste ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To hybryda wielu typów ubezpieczeń od OC po assistance.

Podczas spotkania, które poprowadzi Adam Gmurczyk, zostaną zaprezentowane różne obszary działania ubezpieczenia D&O. Od odpowiedzialności cywilnej, poprzez ochronę w postępowaniach karnych, administracyjnych, po pokrycie kar nakładanych na władze spółki. Tematyka spotkania będzie wsparta przykładami zdarzeń, które miały miejsce w Polsce.

Kluczowe zagadnienia

  • Charakter ubezpieczenia D&O
  • Ochrona w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych
  • Pokrycie kosztów prawnych
  • Assistance
  • Pokrycie kar administracyjnych

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
    --departamenty underwritingu
    --departamenty sprzedaży
    --departamenty prawne
    --departamenty likwidacji szkód
  • Brokerzy
  • Członkowie zarządów i rad nadzorczych
  • Przedstawiciele działów prawnych w spółkach
  • Przedstawiciele działów zarządzania ryzykiem czy ubezpieczeniami w spółkach

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 19 stycznia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Adam Gmurczyk, Chubb

1. Charakter ubezpieczenia D&O i jego klasyfikowanie
2. Ochrona w postępowaniach cywilnych, w tym m.in.:
- roszczenia spółki
- roszczenia udziałowców
- roszczenia obligatariuszy

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Adam Gmurczyk, Chubb

3. Pokrycie kosztów prawnych, w tym.m.in.:
- ochrona na etapie postępowań przygotowawczych zarówno ‘w sprawie’ jak i ‘przeciwko’
- pokrycie kosztów podczas postępowań sądowych
- koszty odwołania od wyroków sądowych
4. Ochrona w postępowaniach karnych, w tym m.in.:
- ochrona w postępowaniach karno-skarbowych
- rola doświadczonych likwidatorów szkód w postępowaniach karnych

12:30

Lunch

13:00

Adam Gmurczyk, Chubb

5. Ochrona w postępowaniach administracyjnych, w tym.m.in.:
- postępowania prowadzone przez UOKiK
- postępowania prowadzone przez KNF
- postępowania prowadzone wobec władz placówek służby zdrowia
6. Assistance, w tym m.in..:
- pokrycie kosztów ?codziennego życia?
- koszty wsparcia psychologa

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Adam Gmurczyk, Chubb

7. Pokrycie kar administracyjnych, w tym m.in:
- ubezpieczalność kar administracyjnych
- kary nakładane przez PIP
- kary nakładane na gruncie Transparency II, MAD, MAR

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Adam Gmurczyk

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne. Od 13 lat związany z ubezpieczeniami, głównie odpowiedzialności władz spółek. Współtworzył i wprowadzał takie produkty jak ubezpieczenie D&O, POSI (ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych), ubezpieczenie od sprzeniewierzeń oraz ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. Autor oraz transplantolog licznych rozszerzeń zakresów ochrony ubezpieczeniowej. Prelegent na licznych konferencjach i spotkaniach o tematyce związanej z ubezpieczeniami odpowiedzialności władz spółek. Od 1 listopada 2016 pełni funkcję Financial Lines Managera w polskim oddziale Chubb.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: