IDD

Termin:

22 czerwca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń budzi bardzo wiele emocji. Poza rozwiązaniami, które wynikają bezpośrednio z postanowień dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń, znajdują się w niej również sposoby organizacji dystrybucji idące dalej i mające w założeniu dawać osobom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej lepszą i pełniejszą ochronę. Wbrew pozorom, projekt ustawy niesie z sobą bardzo wiele zmian, które będą odczuwane przez wszystkie podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym. Ustawa dotknie nie tylko pośredników, ale również same zakłady ubezpieczeń, których działalność będzie traktowana jako dystrybucja ubezpieczeń. Zmiany, o których podczas seminarium, mówił będzie prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, obejmą również ubezpieczenia grupowe.

Choć w kilku punktach projekt może się jeszcze zmienić, to jednak jego zasadnicze przepisy prawie na pewno zostaną przyjęte przez Sejm. Oznacza to, że możliwe jest już obecnie podjęcie przygotowań do zastosowania nowej ustawy. Wszystko wskazuje na to, że wejdzie ona w życie dnia 28 lutego 2018 r. czasu zostało więc niewiele.

Kluczowe zagadnienia

 • Podstawowe założenia IDD
 • Regulacja prawna sposobu wynagradzania dystrybutorów
 • Informowanie klientów
 • Ubezpieczenia w pakiecie
 • Wymagania szkoleniowe
 • Dystrybutorzy ubezpieczeń jako adresaci reklamacji

Dla kogo

 • Komórki zakładów ubezpieczeń odpowiedzialne za:
  --opracowanie regulacji wewnętrznych,
  --zgodności działalności z prawem,
  --sprzedaż bezpośrednią,
  --współpracę z brokerami,
  --współpracę z agentami.
 • Brokerzy ubezpieczeniowi,
 • Agenci i multiagenci ubezpieczeniowi,
 • Banki, inne instytucje finansowe,
 • Biura podróży i inne podmioty zajmujące się w ramach prowadzonej przez siebie działalności dystrybucją umów ubezpieczenia dla klientów,
 • Podmioty zajmujące się ubezpieczeniami grupowymi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 22 czerwca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Podstawowe założenia dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) i zobowiązania Polski z niej wynikające.
2. Stan zaawansowania prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
3. Pojęcie "dystrybucji ubezpieczeń" w projekcie ustawy.
4. Dystrybucja ubezpieczeń a pośrednictwo ubezpieczeniowe.
5. Definicja działalności agenta ubezpieczeniowego.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Definicja działalności brokera ubezpieczeniowego.
7. Definicja działalności agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
8. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń.
9. Czynności nie uznawane za dystrybucję ubezpieczeń.
10. Wymaganie postępowania w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej lub klientów.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. Regulacja prawna sposobu wynagradzania dystrybutorów.
12. Informowanie klientów o "charakterze wynagrodzenia".
13. Informowanie klientów o kosztach dystrybucji i prowizji w ubezpieczeniach inwestycyjnych.
14. Œwiadczone przez dystrybutorów "doradztwo".
15. Informacje przekazywane przez dystrybutorów osobom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

16. Ubezpieczenia w pakiecie.
17. Proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego przy udziale dystrybutora.
18. Wymagania szkoleniowe.
19. Zapobieganie konfliktom interesów.
20. Dystrybutorzy ubezpieczeń jako adresaci reklamacji.
21. Stosowanie wymogów dotyczących dystrybutora w odniesieniu do ubezpieczającego w ubezpieczeniu grupowym.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: