NNW - oferta

Termin:

1 marca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

„Czym jest ubezpieczenie NNW, wszyscy mi mówią, że nic nie warte?” – niedawno takie pytanie postawione zostało Rzecznikowi Finansowemu. To jest bardzo dobry punkt wyjścia do wielopłaszczyznowych rozważań o znaczeniu, miejscu i postrzeganiu ubezpieczenia NNW przez współczesnych Polaków oraz o roli ubezpieczycieli i brokerów w budowaniu świadomości ubezpieczeniowej. Czy ubezpieczenia NNW są komukolwiek potrzebne, kto ich poszukuje i dlaczego? W dzisiejszym świecie, niestety, często to my sami będący przecież profesjonalistami, nie zadajemy klientom właściwych pytań lub udzielamy zdawkowych wieloznacznych informacji – przez co ubezpieczenia NNW w odczuciu społecznym wydają się być niezrozumiałe i niekoniecznie przydatne. Jak zatem trafić do klientów, zainteresować ich i przekonać, że jednak ubezpieczenie NNW jest coś warte…

Seminarium, które poprowadzi Anna Staniszewska będzie przekrojowym spojrzeniem na potrzeby poszczególnych grup klientów, zatrzymaniem się nad oczekiwanym przez nich zakresem ochrony oraz zastanowieniem się nad możliwymi ścieżkami dotarcia do różnych sektorów rynku i przedstawieniem dobrej oferty.

Kluczowe zagadnienia

 • NNW abc produktowe
 • Klient indywidualny i klient MSP/MIKRO - potrzeby, oferta, dotarcie
 • Klienci korporacyjni a potrzeba NNW
 • Oferty NNW na rynku
 • Problemy likwidacyjne

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --departamenty ubezpieczeń osobowych
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Duzi agenci ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 1 marca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zagadnienia wprowadzające

Anna Staniszewska, PZU

1. NNW - krótkie abc produktowe
2. ?Dobra oferta ubezpieczeniowa w NNW? - co to znaczy?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Zróżnicowany rynek klientów - potrzeby, oferta, dotarcie

Anna Staniszewska, PZU

3. Czego poszukuje klient indywidualny?
4. Czym zainteresowany jest klient z sektora MSP/MIKRO?

12:30

Lunch

13:00

Zróżnicowany rynek klientów - potrzeby, oferta, dotarcie cd.

Anna Staniszewska, PZU

5. Czy klientom korporacyjnym potrzebne są polisy NNW?
6. Zapomniane sektory

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Oferty NNW na rynku - rozważania praktyczne

Anna Staniszewska, PZU

7. Mocne i słabe strony - czy faktycznie oczekiwania klientów zostają spełnione?
8. Problemy likwidacyjne - przyczyny, rozwiązania, działania naprawcze

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Anna Staniszewska

X

Kierownik Zespołu Produktowego w PZU. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Prawa i Administracji. Na przestrzeni minionych lat odbyła wiele szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje w różnorodnych dziedzinach przydatnych w bieżącej pracy zawodowej.
Od początku kariery zawodowej, prawie 30 lat, związana z PZU. Prace w ubezpieczeniach rozpoczęła w 1986 roku jeszcze w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń. Od początku swoje doświadczenie zdobywała przy ubezpieczeniach osobowych majątkowych - i to zarówno w sferze sprzedaży, jak i likwidacji szkód.
Od 1995 roku - po przejściu do Centrali PZU SA - jest czynnym merytorycznym ?współsprawcą? intensywnego rozwoju produktów ubezpieczeń osobowych na rynku polskim. W przedmiocie zainteresowania leżą wszystkie rodzaje ubezpieczeń NNW oraz ubezpieczenia turystyczne krajowe i zagraniczne. Organizuje i nadzoruje prace merytoryczne zespołu produktowego związane z tworzeniem produktów ubezpieczeń osobowych, ich przemianami oraz monitorowaniem funkcjonowania tych produktów i ich pozycji na rynku. Wszystkie prace wpisują się przy tym w stały proces zmian zachodzących na rynku (otoczenie prawne, trendy ubezpieczeniowe, różnorodne tradycje i praktyki międzynarodowe), a także współgrają z przeobrażeniem wizerunkowym samej firmy.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: