RODO

Termin:

5 września 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Celem seminarium, które poprowadzi dr Paweł Litwiński jest przedstawienie sposobu wdrożenia postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym. Dostosowanie działalności do przepisów RODO wymaga wprowadzenia szeregu zmian, które obejmują m.in. funkcjonowanie systemów informatycznych, zasady komunikacji z klientami, umowy z outsourcerami i procedury stosowane w przy przetwarzaniu danych osobowych.
Znaczna część z tych zmian może być – i powinna – wprowadzana już teraz, bez konieczności oczekiwania na polskie przepisy o ochronie danych osobowych.

Kluczowe zagadnienia

  • Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych
  • Zakres zastosowania RODO w działalności ubezpieczeniowej
  • Co należy zmienić w umowach powierzenia przetwarzania danych?
  • Czym są dane osobowe w RODO i w świetle najnowszego orzecznictwa TS UE

Dla kogo

  • Działy prawne ubezpieczycieli i ABI
  • Underwriterzy
  • Działy likwidacji szkód
  • Departamenty marketingu
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 5 września 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Nowe europejskie prawo ochrony danych osobowych - pojęcia, stosowanie, charakter prawny nowej regulacji

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Zakres zastosowania RODO w działalności ubezpieczeniowej
2. Czym są dane osobowe w RODO i w świetle najnowszego orzecznictwa TS UE?
3. Rozporządzenie i jego wpływ na polski system prawny
4. Jakie kluczowe zmiany niesie ze sobą RODO?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Wdrożenie RODO - w relacji z klientami

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Nowe ujęcie podstaw prawnych przetwarzania danych
2. Nowe obowiązki informacyjne w stosunku do osób, których dane dotyczą
3. Nowe prawa osób, których dane dotyczą - czy obejmują sektor ubezpieczeniowy?

12:30

Lunch

13:00

Wdrożenie RODO - w relacji z partnerami biznesowymi

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Co należy zmienić w umowach powierzenia przetwarzania danych?
2. Nowe wymagania w stosunku do dostawców systemów informatycznych

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Wdrożenie RODO - co należy zmienić we własnej organizacji?

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Risk based approach i nowe podejście do zabezpieczenia danych
2. Co to jest i jak przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?
3. Raportowanie incydentów bezpieczeństwa
4. Rejestr operacji przetwarzania danych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Paweł Litwiński

X

Partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: