Ustawa dystrybucyjna

Termin:

14 grudnia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W toku prac sejmowych dokonano istotnych zmian w treści projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W szczególności zmieniono sposób definiowania klienta (co ma szczególne znaczenie dla ubezpieczeń grupowych), na nowo określono reguły redagowania ustandaryzowanego dokumentu dotyczącego produktu ubezpieczeniowego, ustalono odmienne od wcześniej proponowanych reguły postępowania reklamacyjnego. Dokonano również szeregu drobnych, ale istotnych zmian w treści projektu.
Celem seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego jest analiza wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian oraz podsumowanie toczącej się od kilku miesięcy dyskusji dotyczącej sposobu rozumienia i wdrażania nowych przepisów dystrybucyjnych (i wyciągnięcie z niej praktycznych wniosków).

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 14 grudnia 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - last minute

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Dystrybucja ubezpieczeń a pośrednictwo ubezpieczeniowe.
 2. Pojęcie ?klienta? dystrybutora ubezpieczeń - w szczególności w kontekście zdefiniowania ?poszukującego ochrony ubezpieczeniowej?.
 3. Klient w ubezpieczeniach grupowych.
 4. Doradzanie i uwzględnianie najlepiej pojętych interesów klienta w działalności agenta wyłącznego, multiagenta i brokera ubezpieczeniowego.
 5. Ustalanie przynależności klienta do grupy docelowej oraz dostosowanie produktu ubezpieczeniowego do potrzeb i wymagań klienta.
 6. Badanie i uwzględnianie potrzeb i oczekiwań klienta.
 7. Kwestia dopuszczalności stosowania preexisting conditions.
 8. Zwalczanie missellingu w działalności pośredników ubezpieczeniowych.
 9. Spór o przedstawianie klientowi wszystkich ofert oraz o konieczność uzasadniania rekomendacji danego produktu ubezpieczeniowego.

12:30

Lunch

13:00

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń - last minute

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zasady wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących czynności dystrybucyjne wewnątrz struktury agenta, multiagenta lub brokera ubezpieczeniowego.
 2. Zasady informowania klienta o ?charakterze wynagrodzenia? pośrednika ubezpieczeniowego oraz osób fizycznych wykonujących czynności dystrybucyjne wewnątrz struktury agenta, multiagenta lub brokera ubezpieczeniowego.
 3. Obowiązek sporządzania i doręczania ?ustandaryzowanego dokumentu? o produkcie ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach majątkowych.
 4. Niedozwolone powiązania między brokerami ubezpieczeniowymi i agentami ubezpieczeniowymi - nowe zasady.
 5. Nowe kompetencje nadzorcze KNF wobec pośredników.
 6. Obowiązki szkoleniowe.
 7. Obowiązki brokerów i multiagentów dotyczące odpowiadania na reklamacje ich klientów.
 8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC multiagentów i brokerów ubezpieczeniowych.
 9. Nowe postanowienia dotyczące ubezpieczeń grupowych.

16:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: