Fraudy - życie

Termin:

20 lipca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nadużycia w ostatnim czasie stanowią poważne zagrożenie dla rynku ubezpieczeniowego, dlatego też przygotowaliśmy spotkanie, na którym będzie można te problemy omówić.

Szkolenie, które poprowadzi Arkadiusz Barszcz, dotyczyć będzie nadużyć i przestępstw jakie występują podczas zawierania i realizowania umów ubezpieczenia na życie. Omówiona będzie analiza rodzajów nadużyć oraz nowych trendów i zagrożeń w tym obszarze, a także możliwe sposoby przeciwdziałania takim przypadkom.

Istotna część szkolenia poświęcona będzie wspólnemu omawianiu przypadków nadużyć, zebranych z rynku polskiego oraz europejskiego, a dotyczących obszarów produktów indywidualnych, grupowych i bancassurance.

Kluczowe zagadnienia

 • Dotychczasowe nadużycia i nowe trendy
 • Kto najczęściej dokonuje nadużyć
 • Jak skutecznie przeciwdziałać nadużyciom
 • Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego
 • Nadużycia w ubezpieczeniach indywidualnych
 • Nadużycia w bancassurance
 • Nadużycia w ubezpieczeniach grupowych

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele życiowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 20 lipca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Arkadiusz Barszcz, PSU

1. Fraudy z ubezpieczeniach życiowych
a) Statystyka
b) Źródła
c) Trendy
2. Nadużycia w poszczególnych ryzykach
a) Śmierć
b) Poważne zachorowania
c) Niezdolność do pracy
d) NNW
3. Nadużycia w ubezpieczeniach grupowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Arkadiusz Barszcz, PSU

4. Klient, Agent, Pracownik – kto stoi za fraudem?
5. Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego

12:30

Lunch

13:00

Arkadiusz Barszcz, PSU

6.Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego cd.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Arkadiusz Barszcz, PSU

7. Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego cd.
8. Jak możemy przeciwdziałać nadużyciom

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Barszcz

X

Ukończył Warszawską SGH. Na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. Od 1992 roku prowadził biuro sprzedaży ubezpieczeń. Od 1993 w Amplico Life współtworzył i kierował obszarami oceny ryzyka, wypłaty świadczeń i obsługi Klienta. W 2000 roku organizował i kierował komórkami zawierania umów, obsługi klienta i wypłaty świadczeń w MetLife. Od 2003 roku odpowiadał za politykę oceny ryzyka jako chief underwriter w Winterthur, Credit Suisse i AXA oraz zarządzał obszarem zawierania umów indywidualnych i grupowych. Obecnie odpowiada za procesy operacyjne w Ubezpieczeniach Pocztowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

 

Newsletter: