Fraudy - życie

Termin:

20 lipca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nadużycia w ostatnim czasie stanowią poważne zagrożenie dla rynku ubezpieczeniowego, dlatego też przygotowaliśmy spotkanie, na którym będzie można te problemy omówić.

Szkolenie, które poprowadzi Arkadiusz Barszcz, dotyczyć będzie nadużyć i przestępstw jakie występują podczas zawierania i realizowania umów ubezpieczenia na życie. Omówiona będzie analiza rodzajów nadużyć oraz nowych trendów i zagrożeń w tym obszarze, a także możliwe sposoby przeciwdziałania takim przypadkom.

Istotna część szkolenia poświęcona będzie wspólnemu omawianiu przypadków nadużyć, zebranych z rynku polskiego oraz europejskiego, a dotyczących obszarów produktów indywidualnych, grupowych i bancassurance.

Kluczowe zagadnienia

 • Dotychczasowe nadużycia i nowe trendy
 • Kto najczęściej dokonuje nadużyć
 • Jak skutecznie przeciwdziałać nadużyciom
 • Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego
 • Nadużycia w ubezpieczeniach indywidualnych
 • Nadużycia w bancassurance
 • Nadużycia w ubezpieczeniach grupowych

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele życiowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 20 lipca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Arkadiusz Barszcz, PSU

1. Fraudy z ubezpieczeniach życiowych
a) Statystyka
b) ródła
c) Trendy
2. Nadużycia w poszczególnych ryzykach
a) Œmierć
b) Poważne zachorowania
c) Niezdolność do pracy
d) NNW
3. Nadużycia w ubezpieczeniach grupowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Arkadiusz Barszcz, PSU

4. Klient, Agent, Pracownik - kto stoi za fraudem?
5. Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego

12:30

Lunch

13:00

Arkadiusz Barszcz, PSU

6.Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego cd.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Arkadiusz Barszcz, PSU

7. Analiza przypadków nadużyć z rynku polskiego i europejskiego cd.
8. Jak możemy przeciwdziałać nadużyciom

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Barszcz

X

Ukończył Warszawską SGH. Na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. Od 1992 roku prowadził biuro sprzedaży ubezpieczeń. Od 1993 w Amplico Life współtworzył i kierował obszarami oceny ryzyka, wypłaty świadczeń i obsługi Klienta. W 2000 roku organizował i kierował komórkami zawierania umów, obsługi klienta i wypłaty świadczeń w MetLife. Od 2003 roku odpowiadał za politykę oceny ryzyka jako chief underwriter w Winterthur, Credit Suisse i AXA oraz zarządzał obszarem zawierania umów indywidualnych i grupowych. Obecnie odpowiada za procesy operacyjne w Ubezpieczeniach Pocztowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: