Grupowe - prawne

Termin:

23 sierpnia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wielkimi krokami zbliża się czas wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Niewiele osób wie jednak, że nowa ustawa (która zacznie obowiązywać na początku 2018) przynosi bardzo istotne zmiany w sposobie zawierania i wykonywania umów ubezpieczeń grupowych.

W czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego zostaną omówione postanowienia nowej ustawy (projektu) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń na tle , niejasnych wciąż postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Pozwoli to na stworzenie spójnego obrazu ubezpieczeń grupowych, łączącego elementy obu ustaw.

Kluczowe zagadnienia

  • Sankcje dla ubezpieczającego za niestosowanie przepisów ustawy
  • Kwestia wynagradzania w ubezpieczeniach grupowych
  • Ustalenie wymagań i potrzeb ubezpieczonego
  • Konstruowanie "produktu ubezpieczeniowego" dla ubezpieczeń grupowych

Dla kogo

  • Działy prawne i produktowe zakładów ubezpieczeń
  • Brokerzy
  • Organizatorzy grup otwartych
  • Szkoły, uczelnie, zakłady pracy
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 23 sierpnia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Ubezpieczenia grupowe jako szczególny rodzaj ubezpieczeń na cudzy rachunek.
2. Kwestia wynagradzania w ubezpieczeniach grupowych.
3. Użycie środków z funduszu prewencyjnego w ubezpieczeniach grupowych.
4. Ubezpieczenie grupowe pracowników, zleceniobiorców, członków stowarzyszeń.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Doręczanie ubezpieczonym ogólnych warunków ubezpieczenia i skutki niedoręczenia.
6. Zawarte w owu ustalenia dotyczące wyjścia z grupy (przesłanek i terminów).
7. Informacje przekazywane przez ubezpieczającego przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego.
8. Informacja dotycząca charakteru wynagradzania ubezpieczającego.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Stosowanie wobec ubezpieczającego reguł prawnych odnoszących się do dystrybutora ubezpieczeń.
10. Nakaz postępowania przez ubezpieczającego uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta.
11. Określenie systemu wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
12. Doradztwo świadczone na rzecz ubezpieczonego

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

13. Ustalenie wymagań i potrzeb ubezpieczonego.
14. Sankcje dla ubezpieczającego za niestosowanie przepisów ustawy.
15. Konstruowanie "produktu ubezpieczeniowego" dla ubezpieczeń grupowych.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: