Klauzule CAR/EAR

Termin:

28 lutego 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ogólne warunki ubezpieczenia w ubezpieczeniach budowlano-montażowych stanowią jedynie swego rodzaju podstawową bazę do ustalenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ochrony może być istotnie kreowany poprzez wprowadzenie do umowy ubezpieczenia klauzul dodatkowych, które mogą zarówno rozszerzać ochronę ubezpieczeniową, jak i ją zasadniczo ograniczać.

Podczas seminarium, które poprowadzi Włodzimierz Szyszka - korzystając z przykładów szkód omówimy mechanizmy działania, jak i problematykę zapisów kluczowych klauzul.

Kluczowe zagadnienia

 • Przykłady szkód
 • Klauzule zawężające: 106,110, 112
 • Klauzule rozszerzające: 006, 115/200, 116
 • Klauzule konserwacyjne: 003, 004 oraz klauzule 201 i 119
 • Klauzula wyliczenia wartości szkody vs zapisy OWU
 • Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 28 lutego 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1.Klauzule zawężające (ograniczające) zakres ochrony

Włodzimierz Szyszka, Insart

a. Klauzula 106 - klauzula odcinków. Różne zapisy, różna interpretacja, różna praktyka
b. Klauzula 110 - wymagania w kontekście zalania/powodzi. Częsty atrybut do odmowy wypłaty odszkodowania w rękach ubezpieczyciela
c. Klauzula 112 - zabezpieczenia ppoż. i BHP. Prawo a wymagania określane przez ubezpieczycieli

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2.Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej

Włodzimierz Szyszka, Insart

a. Klauzula nr 006 - niedoceniona klauzula pozwalająca uniknąć przekroczenia terminów
b. Klauzula 115/200 - kluczowa część ochrony ubezpieczeniowej
c. Klauzula 116 - zakres stosowania w kontekście interesu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie eksploatacyjne)

12:30

Lunch

13:00

3.Klauzule konserwacyjne (003 i 004)

Włodzimierz Szyszka, Insart

a. Szkody w okresie gwarancyjnym - też się zdarzają
b. Problematyka interpretacyjna - czy działają pozostałe klauzule w okresie działania klauzul konserwacyjnych
4. Klauzula 201 - gwarancja. Istotne uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej
5. Klauzula 119 - mienie otaczające. Kiedy i po co?

14:00

Przerwa kawowa

14:15

6. Klauzule mające znaczący wpływ na wysokość ewentualnego odszkodowania

Włodzimierz Szyszka, Insart

a. Klauzula mianowanego likwidatora szkody - dlaczego w tym bloku tematycznym?
b. Klauzula wyliczenia wartości szkody vs zapisy OWU
c. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - istotne znaczenie dla szkód w budownictwie inżynieryjnym (liniowym)
7. Inne ciekawe przykłady szkód z zakresu CAR/EAR

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Włodzimierz Szyszka

X

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Inżynieria Produkcji Budowlanej.
Pracę zawodową rozpoczął w 1998r. w warszawskim Oddziale TUR POLISA SA na stanowisku Likwidatora Szkód Majątkowych. Następnie w okresie od 1999r. do 2000r. pracował w Biurze Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER-FORTUNA SA na stanowisku Głównego Specjalisty ds. likwidacji szkód majątkowych. W latach 2000-2004 pracował w Commercial Union na stanowisku Claims Officera.
Później w okresie od 2004r. do 2009r. zdobywał doświadczenia zawodowe w Aon Polska Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Zespołu/Senior Brokera odpowiadając za likwidację szkód majątkowych. W 2009r. rozpoczął pracę w NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar likwidacji szkód.
Od 2011r. świadczy usługi likwidacji szkód w ramach własnej działalności IRC - Insurance Risk Consulting, jak również jako członek zespołu Insart Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: