Dodatkowe koszty - przypadki

Termin:

15 maja 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Praktyka ostatnich lat jednoznacznie wskazuje, że koszty dodatkowe występujące w szkodzie komunikacyjnej stanowią często znacznie wyższy wydatek niż główne świadczenie jakim jest odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Coraz częściej standardowym ciężarem ponoszonym przez ubezpieczycieli jest odszkodowanie z tytułu najmu pojazdu zastępczego. Klienci coraz częściej sięgają też do innych, wydaje się być wirtualnych kosztów, jakim jest np. utrata korzyści czy też handlowy ubytek wartości pojazdu. Z tego też powodu warto przyglądać się praktyce rynku oraz stanowisku sądów nie tylko pod kątem realizacji uchwał SN czy wytycznych KNF, ale też pod kątem pojawiających się nowych problemów i nietypowych roszczeń w tym zakresie.

Podczas spotkania, które poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska, poruszone zostaną nie tylko kwestie podstawowe dotyczące podstaw prawnych i obowiązujących zasad dowodowych, ale również omówione zostaną wybrane przypadki ciekawych rozstrzygnięć sądowych.

Kluczowe zagadnienia

 • Wynajem pojazdu zastępczego
 • Utracone dochody i korzyści
 • Handlowy ubytek wartości pojazdu
 • Szkoda całkowita i szkoda częściowa
 • Koszty uprzątnięcia miejsca zdarzenia
 • Orzecznictwo sądowe

Dla kogo

  Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli różnych departamentów, szczególnie zaangażowanych w likwidację szkód komunikacyjnych:

 • Ubezpieczycieli
 • Radców prawnych
 • Brokerów ubezpieczeniowych
 • Multiagencji
 • Firm leasingowych
 • Innych pośredników

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 15 maja 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wynajęcie pojazdu zastępczego

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Stanowisko SN i KNF - podobieństwa i różnice - krótkie przypomnienie
2. Przebieg procesu obsługi roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w świetle polityki rynku ubezpieczeniowego
3. ?Grzeszki? stron zaangażowanych w proces obsługi roszczenia (ubezpieczyciele, poszkodowani, podmioty wynajmujące pojazdy, warsztaty, pełnomocnicy itp...) - komentarz praktyczny
4. Standardowe problemy występujące w procesie rozpatrywania roszczenia i sposób ich rozwiązywania
5. Nowe wyzwania - stanowisko orzecznictwa:
a. Pojazd użyczony / w leasingu, - kogo uznać za poszkodowanego uprawnionego do dochodzenia roszczenia?
b. Propozycja najmu złożona przez ubezpieczyciela a prawo do wynajęcia przez poszkodowanego pojazdu po wyższej stawce dobowej
c. Leasingodawca i jego prawo do dochodzenia opłaconych kosztów najmu pojazdu i holowania

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Utracone dochody i korzyści

Monika Borowiecka-Paczkowska

6. Utracone dochody a utracone korzyści - podstawy prawne, podstawowe różnice, obowiązki dowodowe, schemat określania wysokości straty - krótkie przypomnienie,
7. Klasyfikacja roszczenia o utracone korzyści i dochody w zależności od rodzaju szkody (szkoda na mieniu, szkoda na osobie)
8. Przestój pojazdu a prawo do odszkodowania - błędy popełniane w likwidacji szkód; obowiązki dowodowe poszkodowanego; wysokość należnego odszkodowania,
9. Utracone korzyści z OC ppm - opodatkowane czy nie? - Przepisy ustawy o podatku dochodowym a kontrowersyjne orzeczenie sądu
10. Utracone korzyści w orzecznictwie sądowym
a. Firma transportowa - hipotetyczne przewozy - oddalenie
b. Sposób dokumentowania roszczenia - ocena wiarygodności dokumentów - opinia biegłego
c. Okres przestoju a normalne następstwo szkody; analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa a sposób wyliczenia odszkodowania
d. Obowiązek minimalizacji rozmiarów szkody

12:30

Lunch

13:00

Handlowy ubytek wartości pojazdu

Monika Borowiecka-Paczkowska

11. HUWP - definicja, dla jakich pojazdów i po spełnieniu, jakich warunków, metody wyliczenia - krótkie przypomnienie
12. HUWP w orzecznictwie sądowym:
a. Pojazd po kilku naprawach - oddalenie roszczenia; uzasadnienie, dlaczego nie doszło do utraty wartości pojazdu,
b. Poprzednie szkody i badanie ich wpływu na powstanie HUWP,
c. Pojazd w leasingu - prawo leasingobiorcy do dochodzenia HUWP

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Inne roszczenia

Monika Borowiecka-Paczkowska

13. Szkoda całkowita - koszty holowania, parkowania, złomowania pojazdu, koszty powstałe przy zakupie pojazdu w miejsce pojazdu uszkodzonego,
14. Szkoda częściowa - koszty holowania, parkowania, koszty wykonania dodatkowego badania technicznego,
15. Koszty uprzątnięcia miejsca zdarzenia a prawo do odszkodowania z umowy OC ppm
16. Obowiązek minimalizacji rozmiarów szkody a koszty zaciągniętego w tym celu kredytu (pożyczki),
17. Szkoda całkowita - strata związana z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu - casus
18. Podsumowanie i wnioski

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: