Produkty ubezpieczeniowe

Termin:

7 czerwca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zapraszamy wszystkich, których interesuje prawno-zgodnościowy aspekt tworzenia i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz tych, których on nie interesuje, ale którzy wiedzą już i godzą się z koniecznością dopuszczenia ciała obcego do produktu – ich ukochanego dziecka.

Seminarium, które poprowadzi Andrzej Gładysz adresowane jest do produktowców, sprzedawców i wsparcia sprzedaży a także do prawników i pracowników działów compliance i ryzyka. Uczestnicy dostaną możliwość zdobycia i wymiany wiedzy na temat wszystkich etapów życia produktu, zarówno z punktu widzenia praktyki wewnątrz ubezpieczyciela jak i otoczenia prawno-regulacyjnego.

Kluczowe zagadnienia

  • Etapy tworzenia produktu
  • Baza regulacyjna dla produktów
  • Nadzór nad dystrybucją
  • Regulacje wewnętrzne
  • Obsługa klienta i dystrybutora

Dla kogo

  • Pracowników działów prawnych i compliance zakładów ubezpieczeń
  • Pracowników odpowiedzialnych za produkty ubezpieczeniowe
  • Pracowników działów sprzedaży i wsparcia sprzedaży
  • Brokerów ubezpieczeniowych
  • Agentów i multiagentów ubezpieczeniowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda,7 czerwca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Tworzenie produktu w schemacie organizacyjnym ubezpieczyciela i etapy tworzenia produktu

Andrzej Gładysz

1. Kto odpowiada za tworzenie produktu?
2. Praca zespołowa czy dodawanie klocków?
3. Etapy tworzenia produktu

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Baza regulacyjna dla produktów - problemy praktyczne

Andrzej Gładysz

1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i kodeks cywilny
2. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta, ustawa o prawach konsumenta
3. Rekomendacje produktowe i dystrybucyjne KNF
4. Regulacje wewnętrzne

12:30

Lunch

13:00

Dystrybucja produktu i ocena rezultatu

Andrzej Gładysz

1. Kto jest dla kogo i kto wie, co i jak da się sprzedać?
2. Nadzór nad dystrybucją
3. Okres dziecięctwa produktu i pierwsze wnioski

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Obsługa klienta i dystrybutora w zakresie zagadnień produktowych

Andrzej Gładysz

1. Kiedy zaczyna się obsługa klienta?
2. Narzędzia obsługowe
3. Czy agent to też klient?
4. Co zrobić gdy się pomyliliśmy?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Andrzej Gładysz

X

Prawnik i menadżer z 26 letnim doświadczeniem w działalności ubezpieczeniowej. Od listopada 2011 do kwietnia 2017 Dyrektor ds. Prawnych Prudential w Polsce, Zastępca Dyrektora Prudential Assurance Company Ltd Oddział w Polsce. W latach 1998-2011 pełnił różne funkcje menadżerskie w spółkach Grupy Aviva. Wcześniej, od 1991 pracownik nadzoru ubezpieczeniowego, najpierw Ministerstwa Finansów, a potem Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Członek Komisji ds. Prawnych i Legislacyjnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Sędzia Sądu Polubownego przy KNF.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: