Przedawnienie roszczeń - majątek

Termin:

23 marca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Problematyka przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczeń majątkowych łączy elementy wiedzy z zakresu klasycznego prawa cywilnego z wiedzą ubezpieczeniową. Określanie w praktyce reguł przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych wymaga znajomości zmian legislacyjnych, które dokonały się w ostatnich latach, charakterystyki roszczeń wynikających z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń oraz orzecznictwa sądowego.

W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dokonana zostanie szczegółowa analiza zasad przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych – zarówno tych, które dochodzone są od ubezpieczyciela, jak i tych, które przysługują ubezpieczycielowi wobec innych podmiotów.

Kluczowe zagadnienia

  • Reguły przedawnienia
  • Przedawnienie roszczeń a zasady współżycia społecznego i prawa konsumenta
  • Skutek przedawnienia
  • Przedawnienie roszczeń z ubezpieczeń OC w zależności od triggera
  • Zawieszenie biegu przedawnienia

Dla kogo

  • Działy prawne zakładów ubezpieczeń majątkowych
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Underwriterzy
  • Działy likwidacji szkód
  • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 23 marca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)_

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Pojęcie przedawnienia roszczeń.
2. Skutek przedawnienia.
3. Początek biegu przedawnienia.
4. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zapłatę odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych innych niż OC.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zapłatę odszkodowania ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach OC.
6. Przedawnienie roszczeń z ubezpieczeń OC w zależności od triggera.
7. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

12:00

Lunch

12:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

8. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zapłacenie składki.
9. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń dotyczących regresu ubezpieczeniowego.
10. Przedawnienie roszczeń a zasady współżycia społecznego i prawa konsumenta.
11. Zawieszenie biegu przedawnienia.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Przerwanie biegu przedawnienia - wpływ postępowania likwidacyjnego i reklamacyjnego.
13. Przedawnienie roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: