Przedawnienie roszczeń - życie

Termin:

11 maja 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Praktyczne dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń na życie i obrona przed takimi roszczeniami musi wiązać się z dogłębną znajomością reguł przedawnienia roszczeń.

W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki , zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy reguł prawnych dotyczących przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych wynikających z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym oraz ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie kwestia przedawnienia roszczeń związanych z opłatami likwidacyjnymi i wartością wykupu.

Kluczowe zagadnienia

  • Reguły przedawnienia
  • Przedawnienie roszczeń a zasady współżycia społecznego i prawa konsumenta
  • Skutek przedawnienia
  • Zawieszenie biegu przedawnienia

Dla kogo

  • Działy prawne zakładów ubezpieczeń na życie
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Działy likwidacji
  • Underwriterzy
  • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 11 maja 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Pojęcie przedawnienia roszczeń.
2. Skutek przedawnienia.
3. Początek biegu przedawnienia.
4. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zapłatę świadczenia w ubezpieczeniach na życie o charakterze ochronnym.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zapłatę świadczenia w ubezpieczeniach na życie o charakterze inwestycyjnym.
6. Reguły przedawnienia roszczeń związanych z opłatami likwidacyjnymi i wartością wykupu.
7. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

8. Reguły przedawnienia w odniesieniu do roszczeń o zapłacenie składki.
9. Przedawnienie roszczeń a zasady współżycia społecznego i prawa konsumenta.
10. Zawieszenie biegu przedawnienia.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. Przerwanie biegu przedawnienia - wpływ postępowania likwidacyjnego i reklamacyjnego.
12. Przedawnienie roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: