Przewoźnik sukcesywny

Termin:

25 kwietnia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo transportowe, budzące wiele kontrowersji w orzecznictwie oraz praktyce. Poświęcone temu zagadnieniu seminarium obejmować będzie między innymi przegląd orzecznictwa sądów krajowych i zagranicznych, jak i poglądów doktryny prawa w odniesieniu do instytucji prawnej przewoźnika sukcesywnego.

Celem seminarium, które poprowadzi Beata Janicka będzie zidentyfikowanie przesłanek, pozwalających na odróżnienie przewoźnika sukcesywnego od przewoźnika – podwykonawcy. Przybliżenie konstrukcji prawnej przewoźnika sukcesywnego ma w założeniu ułatwić stosowanie w praktyce zasad odpowiedzialności cywilnej przewoźnika sukcesywnego w przewozie drogowym krajowym i międzynarodowym.

Kluczowe zagadnienia

  • Przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy Prawo przewozowe i Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
  • Przegląd orzecznictwa krajowego i zagranicznego
  • Zasady odpowiedzialności przewoźnika sukcesywnego
  • Zasady dochodzenia roszczeń regresowych pomiędzy przewoźnikami sukcesywnymi

Dla kogo

  • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
  • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
  • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej firm z branży TSL
  • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się kontraktami importowymi i eksportowymi
  • Pracowników firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Beata Janicka

1. Podwykonawca w przewozie drogowym krajowym i międzynarodowym
2. Przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy Prawo przewozowe
3. Przewoźnik sukcesywny w świetle Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
4. Charakter prawny listu przewozowego
5. Przesłanki uznania przewozu za sukcesywny w świetle Konwencji CMR
5.1 Rola i znaczenie listu przewozowego
5.2 Znaczenie aktu przyjęcia przesyłki (case studies)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Beata Janicka

6. Zasada jednej umowy
6.1 Strony umowy w przypadku przewozu sukcesywnego
7. Przewoźnik umowny w kontekście przewozu sukcesywnego
7.1 Poglądy doktryny
7.2 Przegląd orzecznictwa krajowego i zagranicznego (case studies)

13:00

Lunch

13:30

Beata Janicka

8. Zasady odpowiedzialności przewoźnika sukcesywnego
9. Solidarność w świetle ustawy Prawo przewozowe
10. Solidarność w świetle Konwencji CMR
11. Zasady odpowiedzialności solidarnej w świetle przepisów kodeksu cywilnego

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Beata Janicka

12. Zasady dochodzenia roszczeń regresowych pomiędzy przewoźnikami sukcesywnymi
13. Regres ubezpieczeniowy a dochodzenie roszczeń regresowych od przewoźnika kolejnego po wypłacie odszkodowania

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: