Przyczynienie

Termin:

10 kwietnia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kodeks cywilny, daje prawo zobowiązanemu do wypłaty odszkodowania do odpowiedniego pomniejszenia należnego odszkodowania lub świadczenia w przypadku gdy poszkodowanemu można podstawić zarzut przyczynienia się albo do powstania szkody albo do zwiększenia jej rozmiarów. Rozstrzygnięcie czy i w jakiej wysokości przyczynienie powinno być brane pod uwagę nie jest łatwe. Z jednej strony sprawca i jego ubezpieczyciel oceniają zachowanie poszkodowanego dość rygorystycznie, z drugiej strony poszkodowani/uprawnieni mają skłonność albo do pomijania faktu przyczynienia się lub też do jego znacznego zaniżania.

Podczas seminarium przypomniane zostaną podstawowe zasady jakimi należy kierować się podczas badania kwestii przyczynienia się, jak również przedstawiona zostanie analiza ciekawych przypadków wraz z praktycznymi komentarzami z różnych dziedzin (wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, odpowiedzialności rolnika czy też odpowiedzialności gminy ), które znalazły swoje rozstrzygnięcie w sądzie.

Kluczowe zagadnienia

 • Analiza przypadków w oparciu o wyroki sądów
 • Kryteria oceny – związek przyczynowy
 • Ocena wpływu decyzji poszkodowanego na powstanie wypadku lub zwiększenie jej rozmiarów
 • Szkody na osobie, wyrządzone przez nieustalonego sprawcę
 • Ustalenie odpowiedzialności i wartości przyczynienia w różnych dziedzinach:
  - wypadków komunikacyjnych
  - wypadków przy pracy
  - odpowiedzialności rolnika
  - odpowiedzialności gminy

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami
  -- departamenty prawne
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Millennium Plaza
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Wprowadzenie
a. Podstawy prawne
b. Rodzaje przyczynień – do powstania szkody, do zwiększenia rozmiarów szkody
c. Kryteria oceny – związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a możliwością przypisania przyczynienia
d. Ustalanie wartości przyczynienia – obowiązki dowodowe
e. Aktywność dowodowa stron procesu i jej wpływ na wynik postępowania sądowego

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

2. Wypadki przy pracy
a. Poszkodowany pracownik a prawo do dochodzenia odszkodowania
b. Zaniedbanie jako istotny element przy określaniu stopnia przyczynienia - obowiązki pracodawcy i pracownika
3. Wypadki komunikacyjne
a. Ocena wpływu decyzji poszkodowanego na powstanie wypadku lub zwiększenie jej rozmiarów -brak zapiętych pasów, nieprawidłowe poruszanie się po drodze, podjęcie podróży z nietrzeźwym kierującym

12:30

Lunch

13:00

Monika Borowiecka-Paczkowska

4. Wypadki komunikacyjne cd.
a. Szkoda spowodowana przez małoletniego, nie stosowanie się do zasad ruchu drogowego
b. Szkody na osobie, wyrządzone przez nieustalonego sprawcę i ocena zachowania poszkodowanego w zakresie jego przyczynienia się do powstania szkody

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Monika Borowiecka-Paczkowska

5. Odpowiedzialność zarządcy drogi
a. Główne zasady odpowiedzialności
b. Nieprawidłowe zachowanie poszkodowanego i jego wpływ na określenie stopnia przyczynienia
6. Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym
a. „Typowe” zachowania pracowników gospodarstwa rolnego i ich wpływ na przyjęcie przyczynienia się poszkodowanego
7. Podsumowanie i komentarz praktyczny

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia (dla nie-ubezpieczeniowców)

Dystrybucja ubezpieczeń Podsumowanie dyskusji i pierwsze doświadczenia praktyczne

W przygotowaniu

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Ostatnie spotkania

Przedawnienie roszczeń - najnowsze zmiany KC oraz orzecznictwo sądowe

Reklamacje – automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie. Wnioski z nowej legislacji i orzecznictwa

 

Newsletter: