Pzp

Termin:

18 maja 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wdrażająca dyrektywę klasyczną 2014/24/UE weszła w życie w połowie lipca 2016 r. Nowe przepisy w istotny sposób zmieniły i będą zmieniać praktykę prowadzenia procesu zamówieniowego.

Pojawiły się już pierwsze problemy wynikające z nowelizacji i wewnętrzne sprzeczności w przepisach, których nieznajomość może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla stron postępowania.

Niniejsze seminarium, które poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski ma na celu omówienie newralgicznych kwestii z tym związanych.

Istotność tematów jest nie do przecenienia dla praktyków ubezpieczeniowych, ponieważ poruszane będą zagadnienia mające bezpośredni wpływ na aspekt finansowy umowy ubezpieczenia.

Kluczowe zagadnienia

 • Zasada przejrzystości a zasada jawności - czego ubezpieczyciele i zamawiający mogą nie udostępniać
 • Pzp a rozporządzenie ws. dokumentów
 • Kiedy racjonalnie stosować procedurę odwróconą
 • Granice aneksowania umów
 • Odwołania

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
  - osoby zaangażowane w sprzedaż
  - osoby mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  - radcowie prawni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 18 maja 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Arkadiusz Szyszkowski

1. Przejrzystość – realne uprawnienia wykonawcy, wątpliwe obowiązki zamawiającego
a) zasada przejrzystości a zasada jawności – czego ubezpieczyciele i zamawiający mogą nie udostępniać
b) co z zasady przejrzystości wynika dla zamawiającego
2. Pzp a rozporządzenie ws. dokumentów – istotne rozbieżności
a) kiedy zamawiający musi żądać dokumentów zgodnie z Pzp a kiedy zgodnie z rozporządzeniem
b) doświadczenie wykonawcy – jaki zakres czasowy jest badany

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Arkadiusz Szyszkowski

3. Zamówienie nieprzewidywalne, zamówienie nieprzewidziane a zamówienie dodatkowe
a) nieprzewidywalność zmian koniecznych
b) zamówienie dodatkowe – aneks czy wolna ręka
4. Granice aneksowania umów
a) zmiany przewidziane – ile można przewidzieć a ile trzeba
b) zmiany nieistotne – co można zmienić bez biurokracji w umowie ubezpieczenia

12:30

Lunch

13:00

Arkadiusz Szyszkowski

5. Procedura odwrócona – czy ustawodawca aprobuje manipulację postępowaniem
a) kiedy racjonalnie stosować procedurę odwróconą
b) realne konsekwencje procedury odwróconej

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Arkadiusz Szyszkowski

6. Odwołania poniżej progu unijnego na opis przedmiotu zamówienia
a) stanowisko KIO
b) stanowisko UZP
c) stanowisko sądów powszechnych
d) co z tego wynika dla ubezpieczycieli

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta” (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Monitorze Prawniczym”, „Przetargach Publicznych”.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

 

Newsletter: