Pzp

Termin:

18 maja 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wdrażająca dyrektywę klasyczną 2014/24/UE weszła w życie w połowie lipca 2016 r. Nowe przepisy w istotny sposób zmieniły i będą zmieniać praktykę prowadzenia procesu zamówieniowego.

Pojawiły się już pierwsze problemy wynikające z nowelizacji i wewnętrzne sprzeczności w przepisach, których nieznajomość może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla stron postępowania.

Niniejsze seminarium, które poprowadzi Arkadiusz Szyszkowski ma na celu omówienie newralgicznych kwestii z tym związanych.

Istotność tematów jest nie do przecenienia dla praktyków ubezpieczeniowych, ponieważ poruszane będą zagadnienia mające bezpośredni wpływ na aspekt finansowy umowy ubezpieczenia.

Kluczowe zagadnienia

 • Zasada przejrzystości a zasada jawności - czego ubezpieczyciele i zamawiający mogą nie udostępniać
 • Pzp a rozporządzenie ws. dokumentów
 • Kiedy racjonalnie stosować procedurę odwróconą
 • Granice aneksowania umów
 • Odwołania

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele zajmujący się:
  - ubezpieczeniami należności
  - gwarancjami ubezpieczeniowymi
  - osoby zaangażowane w sprzedaż
  - osoby mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
  - radcowie prawni
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Banki
 • Kancelarie prawne
 • Przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 18 maja 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Arkadiusz Szyszkowski

1. Przejrzystość - realne uprawnienia wykonawcy, wątpliwe obowiązki zamawiającego
a) zasada przejrzystości a zasada jawności - czego ubezpieczyciele i zamawiający mogą nie udostępniać
b) co z zasady przejrzystości wynika dla zamawiającego
2. Pzp a rozporządzenie ws. dokumentów - istotne rozbieżności
a) kiedy zamawiający musi żądać dokumentów zgodnie z Pzp a kiedy zgodnie z rozporządzeniem
b) doświadczenie wykonawcy - jaki zakres czasowy jest badany

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Arkadiusz Szyszkowski

3. Zamówienie nieprzewidywalne, zamówienie nieprzewidziane a zamówienie dodatkowe
a) nieprzewidywalność zmian koniecznych
b) zamówienie dodatkowe - aneks czy wolna ręka
4. Granice aneksowania umów
a) zmiany przewidziane - ile można przewidzieć a ile trzeba
b) zmiany nieistotne - co można zmienić bez biurokracji w umowie ubezpieczenia

12:30

Lunch

13:00

Arkadiusz Szyszkowski

5. Procedura odwrócona - czy ustawodawca aprobuje manipulację postępowaniem
a) kiedy racjonalnie stosować procedurę odwróconą
b) realne konsekwencje procedury odwróconej

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Arkadiusz Szyszkowski

6. Odwołania poniżej progu unijnego na opis przedmiotu zamówienia
a) stanowisko KIO
b) stanowisko UZP
c) stanowisko sądów powszechnych
d) co z tego wynika dla ubezpieczycieli

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Arkadiusz Szyszkowski

X

Prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej.
Współautor i redaktor merytoryczny publikacji ?Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta? (wyd. C. H. Beck 2003), współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych (ODDK 2010).
Ponadto autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w ?Rzeczypospolitej?, ?Monitorze Zamówień Publicznych?, ?Prawie Przedsiębiorcy?, ?Monitorze Prawniczym?, ?Przetargach Publicznych?.
Wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Praktyk zamówień publicznych - wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: