Regresy

Termin:

8 czerwca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Tematyka roszczeń regresowych w ubezpieczeniach podejmowana jest bardzo rzadko. Praktycy nie mają wielu okazji by czytać, słuchać i rozmawiać o stosowaniu regresu, często więc nie są pewni, czy właściwie stosują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych poświęcone roszczeniom regresowym.

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki o roszczeniach regresowych w działalności ubezpieczeniowej poświęcone będzie omówieniu wszystkich najważniejszych aspektów praktycznych stosowania regresu. Omówione zostaną zarówno przypadki zastosowania art. 828 kc, regresu w ubezpieczeniach podwójnych, obowiązkowych ubezpieczeniach OC, jak i sposoby wprowadzania i stosowania klauzul umownych zakładających możliwość dochodzenia przez ubezpieczyciela regresu w dobrowolnych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Kluczowe zagadnienia

  • Zakres możliwości umownego wyłączenia regresu
  • Regres nietypowy w obowiązkowych ubezpieczeniach OC
  • Regres między ubezpieczycielami
  • Roszczenia regresowe ubezpieczyciela i UFG
  • Przedawnienie poszczególnych kategorii roszczeń regresowych.

Dla kogo

  • Działy prawne zakładów ubezpieczeń
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi
  • Działy likwidacyjne zakładów ubezpieczeń
  • Działy windykacyjne zakładów ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 8 czerwca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Pojęcie roszczenia regresowego w prawie cywilnym.
2. Regres ubezpieczyciela do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę (art.828 kc).
3. Sytuacje, w których regres dochodzony na podstawie art. 828 kc nie jest dopuszczalny.
4. Dochodzenie regresu od ubezpieczyciela OC osoby odpowiedzialnej za szkodę.
5. Dochodzenie regresu na podstawie art. 828 kc przez ubezpieczyciela assistance.
6. Regres na podstawie art. 828 kc a ubezpieczenia osobowe.
7. Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia majątkowego innego niż OC.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

8. Regres między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia OC.
9. Regres nietypowy w obowiązkowych ubezpieczeniach OC w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz w razie wyrządzenia szkody w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 11 ust.2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK).
10. Zakres możliwości umownego wyłączenia regresu z art. 11 ust.2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. Roszczenia regresowe ubezpieczyciela i UFG na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).
12. Roszczenia regresowe ubezpieczyciela i UFG na podstawie art. 58 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (ubezpieczenie OC rolników).
13. Roszczenia regresowe UFG na podstawie art. 110 i 111 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

14:15

Przerwa kawowa

14:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

14. Umowny regres nietypowy w ubezpieczeniach OC - możliwości wprowadzania i stosowania.
15. Regres ubezpieczyciela w przypadku, gdy świadczenie ubezpieczeniowe okazało się być świadczeniem nienależnym.
16. Przedawnienie poszczególnych kategorii roszczeń regresowych.
17. Możliwości składania reklamacji przez poszczególne kategorie osób, wobec których ubezpieczyciel dochodzi roszczeń regresowych.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: