OC za produkt

Termin:

2 marca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rozszerzone ubezpieczenie OC za produkt, choć na naszym rynku funkcjonuje od ponad 20 lat, nieprzerwanie stanowi źródło wielu niejasności i wątpliwości, pozostając jednym z bardziej tajemniczych i zwyczajnie mało znanych rodzajów pokrycia w obszarze ubezpieczeń OC dla przedsiębiorców. Co może dziwić, pytania, które były stawiane kilka lat temu, wciąż nie tracą na aktualności.

Z całą pewnością, złożoność zagadnień składających się na prawne podstawy odpowiedzialności adresatów tego ubezpieczenia, brak jednolitej praktyki rynkowej, jak również ograniczona dostępność materiałów edukacyjnych sprawia, że dla underwriterów jak i pośredników ubezpieczeniowych rozszerzone ubezpieczenie OC za produkt stanowi nie lada wyzwanie.

Niniejsze seminarium, które poprowadzi Marcin Gajkowski służy przybliżeniu, tego ważnego dla wielu przedsiębiorców ubezpieczenia. Zaletą spotkania, będzie niewątpliwie zilustrowanie kluczowych zagadnień dużą liczbą przykładów z życia wziętych.

Kluczowe zagadnienia

 • Dla kogo to ubezpieczenie zostało zaprojektowane?
 • W jakiej relacji do odpowiedzialności z tytułu rękojmi pozostaje to ubezpieczenie?
 • Dla jakich rodzajów działalności przeznaczone są poszczególne moduły?
 • Jakie rodzaje szkód są pokryte?
 • Co oznacza „trwałe połączenie i zmieszanie”?
 • Czym różni się ubezpieczenie kosztów usunięcia i zastąpienia od ubezpieczenia product recall?
 • Dlaczego zastosowanie znajduje zasada proporcji i jak ona działa

Dla kogo

 • Brokerzy
 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Ubezpieczyciele
  --departamenty sprzedaż
  --departamenty likwidacji szkód
 • Prawnicy zajmujący się ubezpieczeniami OC

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 2 marca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Marcin Gajkowski, Generali

1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność cywilna za produkt
a) odpowiedzialność za szkody wyrządzone produktem niebezpiecznym (niebezpiecznie wadliwym)
b) odpowiedzialność za szkody wyrządzone produktem wadliwym
3. Odpowiedzialność za wadę produktu w reżimie rękojmi

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Marcin Gajkowski, Generali

4. Tradycyjne (konwencjonalne) a rozszerzone ubezpieczenie OC za produkt
a) tradycyjne ubezpieczenie OC za produkt
b) powstanie niemieckiego modelu rozszerzonego pokrycia OC za produkt
c) recypowanie niemieckiego modelu w Polsce i na świecie
d) dalszy rozwój
5. Dla kogo rozszerzone ubezpieczenie OC za produkt
6. Konstrukcja umowy rozszerzonego ubezpieczenia OC za produkt

12:30

Lunch

13:00

Marcin Gajkowski, Generali

7. Analiza szkód objętych ochroną w ramach modelowych modułów rozszerzonego ubezpieczenia OC za produkt
a) połączenie i zmieszanie
b) dalsze przetworzenie lub obróbka
c) usunięcie i zastąpienie
d) wadliwość maszyny
e) wadliwość opakowania lub etykiety
f) sprawdzenie i poszukiwanie

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Marcin Gajkowski, Generali

8. Wyłączenia z zakresu pokrycia
9. Czasowy zakres ubezpieczenia (trigger)
10. Pozostałe aspekty
11. Podsumowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marcin Gajkowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada zdany egzamin brokerski przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych. Od 16 lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, zarówno jako broker ubezpieczeniowy jak i underwriter po stronie różnych zakładów ubezpieczeń. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Aktualnie Dyrektor Działu Ubezpieczeń OC w Generali T.U. S.A.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Przegląd produktu ubezpieczeniowego

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Newsletter: