Komunikacja zagraniczne

Termin:

24 kwietnia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi Łukasz Piechula, ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych, czyli takich, które mają miejsce w Polsce z udziałem pojazdów z innego kraju lub tych, które się zdarzają Polakom za granicą. Również omawiany będzie temat szczególnych wyzwań walki z wyłudzeniem w tych obszarze.

Na początku omówiona zostanie obecna sytuacja w likwidacji szkód międzynarodowych OC ppm z perspektywy polskiego rynku. Ma ona przybliżyć problematykę i ryzyka związane z tym rodzajem szkód.

Następnie mowa będzie o rozwiązaniach i systemach zarządzania szkodami międzynarodowymi, uwzględniając również praktykę likwidacji szkód w krajach, które stanowią największe wyzwania dla polskiego rynku. W tej części przedstawione zostaną zarówno możliwości ograniczenia kosztów jak i efektywnej kontroli usługodawców. Wskazany będzie wpływ i efekty aktualnego prawa unijnego na praktykę w likwidacji szkód międzynarodowych.

Ostatni blok tematyczny odnosi się do wyzwań wyłudzenia w związku ze szkodami transgranicznymi na podstawie konkretnych przypadków i zagadnień w zakresie międzynarodowych szkód komunikacyjnych. Omówione zostaną również poszczególne aspekty prawa oraz praktyczne doświadczenia w likwidacji szkody.

Kluczowe zagadnienia

 • Wyzwania i ryzyka w likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych
 • Problematyka wyłudzeń
 • System zarządzania i controlling w szkodach zagranicznych
 • Proaktywne sterowanie szkodą
 • Sposoby walki z „fraudami”
 • Case study i praktyczne uwagi

Dla kogo

 • Departamenty likwidacji szkód ubezpieczycieli komunikacyjnych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi pomagający klientom w likwidacji szkód zagranicznych
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne
 • Assistance
 • PBUK

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wyzwania i ryzyka w likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych

Łukasz Piechula, InterEurope

1. Statystyki w szkodach transgranicznych
2. Sytuacja powypadkowa i likwidacja szkód
3. Problematyka świadczeń za granicą i wyczerpanie sum gwarancyjnych
4. Otoczenie prawne w szkodach OC ppm za granicą i najnowsze orzecznictwo

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Rozwiązania, best practice i systemy zarządzania

Łukasz Piechula, InterEurope

1. System zarządzania i controlling w szkodach zagranicznych
2. Proaktywne sterowanie szkodą - możliwości i ograniczenia
3. Selekcja usługodawców w zagranicznych szkodach OC ppm
4. Praktyka w likwidacji szkód w innych krajach UE i ich wpływ na zagraniczne szkody

12:30

Lunch

13:00

Problematyka wyłudzeń w międzynarodowych szkodach komunikacyjnych

Łukasz Piechula, InterEurope

1. Czym się różni wyłudzenie w szkodach transgranicznych od krajowych zjawisk i praktyk?
2. Statystyki i najczęściej spotykane ?fraud schemes? za granicą
3. Sposoby walki z fraudami
4. Międzynarodowa współpraca w walce z wyłudzeniem

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Studium przypadków i poszczególnych zagadnień w zakresie likwidacji szkód międzynarodowych

Łukasz Piechula, InterEurope

1. Pogłębienie wiedzy z pierwszych dwóch bloków na podstawie studium przypadków (Case study)
2. Interaktywne rozwiązanie kazusów z udziałem uczestników seminarium
3. Praktyczne uwagi do likwidacji szkód międzynarodowych na podstawie omówionych kazusów

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Łukasz Piechula

X

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berline i Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Uniwersytetu Humboldta i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikacja w Sądzie Rejonowym w Berlinie i w Kancelarii w Monachium, Niemcy.

Likwidator szkód w InterEurope AG w Niemczech, Prawnik w dziale prawnym Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów i Asystent Redaktora Naczelnego ?Anwaltsblatt“. Od 2014 r. Dyrektor polskiego oddziału firmy InterEurope AG

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: