Szkody pożarowe

Termin:

8 lutego 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Pożary powstają najczęściej w wyniku błędów ludzkich w szczególności na skutek naruszeń przepisów przeciwpożarowych. Zdarzają się sytuacje, gdy pomimo spełnienia wszystkich wymagań przeciwpożarowych do pożaru jednak dochodzi. Na przykładach pożarów rzeczywistych omówione zostaną oba ww. przypadki.

Właściwa interpretacja przepisów przeciwpożarowych jest kluczowa podczas prowadzonych postępowań likwidacyjnych.
Seminarium poprowadzą: bryg. dr Barbara Ościłowska oraz mł. kpt. inż. Dariusz Baranowski z SGSP. Wtajemniczą również w to, jak bardzo ważna jest obecność specjalisty ds. dochodzeń popożarowych (pot. nazywanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe biegłego pożarnika) na miejscu zdarzenia bezpośrednio po wystąpieniu pożaru. Zaprezentowane zostaną dane statystyczne KG PSP, w szczególności te dotyczące przypuszczalnej przyczyny powstania zdarzenia oraz szacowanych strat.

Kluczowe zagadnienia

 • Interpretacje przepisów
 • Studium przypadków
 • Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
 • Procesy technologiczne powodujące elektryzację
 • Przykłady naruszeń przepisów

Dla kogo

Seminarium, skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się DUŻYMI RYZYKAMI, a w szczególności:

 • Inżynierowie ryzyka
 • Underwriterzy ryzyk przemysłowych
 • Dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
 • Zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • Risk managerowie
 • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 8 lutego 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (npwp) jako przyczyna pożaru

mł. kpt. inż. Dariusz Baranowski, SGSP

• Interpretacja przepisów w tym zakresie
• Studium przypadków (m.in. pożar zainicjowany podczas prac npwp w browarze)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym jako przyczyna pożaru cd.

bryg. dr Barbara Ościłowska, mł. kpt. inż. Dariusz Baranowski, SGSP

• Studium przypadków (m.in. pożar na pokładzie statku w stoczni remontowej)

12:30

Lunch

13:00

3. Elektryczność statyczna jako przyczyna pożaru

bryg. dr Barbara Ościłowska, SGSP

• Procesy technologiczne powodujące elektryzację
• Pożar zakładu produkującego maty polietylenowe

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Urządzenia ogrzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe

bryg. dr Barbara Ościłowska, mł. kpt. inż. Dariusz Baranowski, SGSP

• Kotły, przewody dymowe i spalinowe,
• Interpretacja przepisów w tym zakresie,
• Studium przypadków (m.in. przykłady naruszeń przepisów odnoszących się do odległości przewodów dymowych od materiałów palnych, fałszowania dokumentacji dot. przeglądów kominiarskich)

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

mł. kpt. inż Dariusz Baranowski

X

Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Badania Przyczyn Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2014 roku ukończył na Uniwerystecie w Edynburgu (Wielka Brytania) kurs "Fire Science & Fire Investigation" potwierdzony certyfikatem IFE.
Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie ustalania przyczyn pożarów statków powietrznych. Współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich. Eskpert Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w zakresie ustalania przyczyn powstawania pożarów pojazdów militarnych. Jedyny polski członek międzynarodowego stowarzyszenia International Assocation of Arson Investigators z siedzibą w Maryland (USA). W kwietniu 2016 roku przedstawiał organizację dochodzeń popożarowych w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji Global Leaders in Fire Investigation ITC Orlando 2016 na Florydzie. Jest wykonawcą projektu rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego procesu prowadzenia dochodzeń popożarowych w Polsce.

ZAMKNIJ

bryg. dr Barbara Ościłowska

X

Kierownik Zakładu Badania Przyczyn Pożarów w Katedrze Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Z zakresu badań pożarów wykonała kilkaset prac o charakterze badawczym i ekspertyzowym (przede wszystkim na użytek wymiaru sprawiedliwości). Wyniki obydwu rodzajów prac opublikowała w artykułach i referatach na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Z kolei prace dotyczące badania toksyczności środowiska pożaru mają głównie charakter naukowy. Również ich wyniki zostały opublikowane. Bryg. dr Barbara Ościłowska od wielu lat prowadzi badania związane z generacją gazów toksycznych powstających na skutek oddziaływania promieniowania cieplnego na materiały stosowane do wykańczania, wystroju i wyposażenia wnętrz. Jest kierownikiem merytorycznym projektu rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego procesu prowadzenia dochodzeń popożarowych w Polsce.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: