Transport – umowy

Termin:

26 stycznia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi Paweł Judek, poświęcone jest zagadnieniu konstruowania umów ubezpieczenia w ubezpieczeniach transportowych oraz ich analizie. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom właściwego określania rodzaju umowy w zależności od działalności ubezpieczonego, należytego ustalenia zakresu ubezpieczenia, a także właściwego zastosowania poszczególnych klauzul regulujących wyłączenia odpowiedzialności i obowiązki ubezpieczonych. Seminarium obejmuje analizę zapisów występujących powszechnie w obrocie ubezpieczeniowym z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach ubezpieczeniowych.

Kluczowe zagadnienia

 • OC spedytora i przewoźnika
 • Zakres ubezpieczenia
 • Klauzule wyłączające odpowiedzialność
 • Obowiązki ubezpieczającego
 • Ubezpieczenia kabotażowe

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  – ubezpieczycieli
  – firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  – OCP/OCS
  – cargo
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej
  – firm z branży TSL
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się
  – kontraktami importowymi i eksportowymi
 • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 26 stycznia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Analiza rodzaju ubezpieczenia czyli jak dobrać właściwe ubezpieczenie dla działalności ubezpieczonego

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

- jak odróżnić działalność spedycyjną od przewozowej
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
- umowa hybrydowa

2. Określenie zakresu ubezpieczenia czyli unikanie pułapek wynikających ze zbyt wąskiego zakresu ubezpieczenia

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

- szkody wynikające z określonych umów czy odpowiedzialność z konkretnych przepisów
- zakres terytorialny - wystąpienie szkody czy działalność ubezpieczonego
- ochrona ubezpieczonego czy pojazdu
- czy wymogi formalne dotyczące przewozu mogą skutecznie ograniczać zakres ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

3. Klauzule wyłączające odpowiedzialność - ich skuteczność, prawidłowa konstrukcja i dostosowanie do działalności ubezpieczonego, w szczególności:

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

- wina umyślna i rażące niedbalstwo, a klauzula reprezentantów
- oszustwo - jak nie pomylić oszusta z oszukanym
- wydanie osobie nieuprawnionej - bezwzględne czy zależne od aktów staranności
- stan techniczny pojazdu - obiektywny czy zależy od winy ubezpieczonego
- jazda pod wpływem alkoholu i środków odurzających - czy konieczny związek przyczynowy
- klauzula imigrantów - korzyść dla ubezpieczonego czy zakładu ubezpieczeń

12:30

Lunch

13:00

4. Obowiązki ubezpieczającego

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

- klauzule postojowe - czyli jak nie zobowiązywać do niemożliwego
- weryfikacja podwykonawców - postulaty a rzeczywistość
- treść umów przewozu z podwykonawcami
- sprawowanie pieczy nad przesyłką - jak uniknąć ukrytych wyłączeń
- wpływ realizacji obowiązku na odpowiedzialność ubezpieczyciela

14:15

Przerwa kawowa

14:30

5. Ubezpieczenia kabotażowe

Paweł Judek, Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych

- określenie zakresu ubezpieczenia
- zgodność z przepisami regulującymi kabotaż - jak nie narazić ubezpieczonego na kary
- wybór prawa

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Paweł Judek

X

Radca prawny, partner w kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych w Poznaniu. Autor ponad 100 artykułów prawniczych w prasie branżowej i periodykach naukowych. Współpracownik Institut du Droit International des Transports w Rouen (Instytut Międzynarodowego Prawa Transportowego) w zakresie tworzenia bazy międzynarodowego orzecznictwa z zakresu Konwencji CMR. Prowadzi blog poświęcony prawu transportowemu pod adresem www.transportoweprawo.pl. Od wielu lat specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu sporów sądowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: