Zysk brutto

Termin:

21 czerwca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, przeznaczone jest dla kreatorów tej klasy produktów ubezpieczeniowych oraz osób sprzedających i użytkujących te produkty w codziennej pracy zawodowej, prowadzone przez wieloletniego praktyka w likwidacji szkód w zysku brutto – Dorotę Domańską.

Celem seminarium jest przybliżenie zysku brutto jako przedmiotu ubezpieczenia i przedmiotu szkody w rozumieniu ubezpieczeniowym, na tle ekonomiki przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika czasu, który w ubezpieczeniu zysku brutto pod wieloma względami odgrywa kluczową rolę.

Kluczowe zagadnienia

 • Rodzaje ubezpieczeń zysku brutto
 • Okres odszkodowawczy
 • Szacowanie sumy ubezpieczenia
 • Franszyza czasowa
 • Ubezpieczenia przyszłego zysku brutto z aktualnie prowadzonej działalności oraz z działalności planowanej

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia BI:
  -- underwriterzy,
  -- szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
  -- likwidatorzy szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi:
  -- osoby prowadzące ubezpieczenia BI
 • Przedstawiciele ubezpieczających
  -- pracownicy działów rachunkowości finansowej / zarządczej
  -- pracownicy działów zarządzania ryzykiem / ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 21 czerwca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Dorota Domańska, Open Expert

1. Rodzaje ubezpieczeń zysku brutto
a) Ubezpieczenie utraty zysku brutto w następstwie szkody w ubezpieczonym mieniu (BI, MLoP, ALoP).
b) Ubezpieczenie utraty zysku brutto w następstwie innych przesłanek o charakterze losowym.
2. Zysk brutto, jako przedmiot ubezpieczenia
a) Objaśnienie podstawowych pojęć ekonomicznych, występujących w warunkach ubezpieczenia zysku brutto i ich odniesienie do definicji analogicznych pojęć funkcjonujących / obowiązujących w przedsiębiorstwach prowadzących Księgi rachunkowe.
3. Maksymalny okres odszkodowawczy
a) Jako specyficzny element ubezpieczenia zysku brutto, istotny na etapie zawierania umowy (czas przyszły, bez określonych dat).
4. Szacowanie sumy ubezpieczenia
a) Wartości zysku brutto spodziewanej w przyszłości.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Dorota Domańska, Open Expert

5. Zysk brutto, jako przedmiot szkody
a) Objaśnienie podstawowych pojęć ekonomicznych, występujących w warunkach ubezpieczenia zysku brutto i ich odniesienie do definicji analogicznych pojęć funkcjonujących / obowiązujących w przedsiębiorstwach prowadzących Księgi rachunkowe.
6. Faktyczny okres odszkodowawczy i maksymalny okres odszkodowawczy
a) Jako specyficzny element ubezpieczenia zysku brutto na etapie likwidacji szkody (czas i daty):
- moment ujawnienia wpływu szkody rzeczowej na ubezpieczone wyniki działalności,
- moment utraty produkcji,
- moment utraty sprzedaży,
- moment poniesienia kosztu,
- moment poniesienia wydatku,
- moment ustania kosztu,
- moment ustania wydatku,
- moment ustania wpływu szkody rzeczowej na ubezpieczone wyniki działalności,
- moment zakończenie maksymalnego okresu odszkodowawczego,
7. Franszyza czasowa
a) Jako specyficzny element ubezpieczenia zysku brutto na etapie likwidacji szkody, rodzaje franszyz i sposób ustalania ich wartości.

12:30

Lunch

13:00

Dorota Domańska, Open Expert

8. Ubezpieczenia przyszłego zysku brutto z aktualnie prowadzonej działalności (BI i MLoP), podobieństwa i różnice w zakresie konstrukcji produktu i obszaru likwidacji szkód.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Dorota Domańska, Open Expert

9. Ubezpieczenie przyszłego zysku brutto z działalności planowanej w przyszłości (ALoP), cechy specyficzne odróżniające go od pozostałych ubezpieczeń zysku brutto w zakresie konstrukcji produktu i obszaru likwidacji szkód.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 18 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych, od 10 lat poprzez biuro likwidacji szkód OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in. w szkodach w zysku brutto z ubezpieczeń mienia, w utraconych korzyściach z ub. OC. Ukończyła liceum ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość, studia wyższe o kierunku ubezpieczenia oraz studia doktoranckie w Akademii Finansów w Warszawie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: