RODO
last minute

Termin:

6 lutego 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W maju 2018 r. rozpocznie się stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Oznacza to zakończenie okresu przejściowego, w którym organizacje powinny dostosować swoją działalność do przepisów RODO. Proces dostosowawczy w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych ma jednak charakter ciągły – wymaga stałego reagowania na zmieniające się otoczenie prawne i informatyczne.

Celem seminarium, które poprowadzi dr Paweł Litwiński, jest przedstawienie stanu przygotowania organizacji do stosowania przepisów RODO na 3 miesiące przed końcem okresu przejściowego, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej kontrowersyjnych kwestii, takich jak choćby ważność dotychczas zbieranych zgód na przetwarzanie danych. W trakcie seminarium zostaną również omówione najważniejsze opinie Grupy Roboczej art. 29 dotyczące stosowania przepisów RODO (zakres omawianych opinii może ulec zmianie, jeżeli wydane zostaną kolejne).

W trakcie seminarium zostaną omówione projekty zmian w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej związane z RODO, a zawarte w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Kształt tych przepisów sektorowych ma kluczowe znaczenie dla stosowania RODO w branży ubezpieczeniowej.

Kluczowe zagadnienia

 • Stan przygotowania organizacji do stosowania przepisów RODO
 • Dostosowanie do RODO – najbardziej kontrowersyjne kwestie
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Współadministrowanie danymi
 • Profilowanie
 • Zmiany w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej związane z RODO

Dla kogo

 • Działy prawne ubezpieczycieli i ABI
 • Underwriterzy
 • Działy likwidacji szkód
 • Departamenty marketingu
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 6 lutego 2018 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Stan przygotowania organizacji do stosowania przepisów RODO

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów


 1. Co już powinno było zostać zrobione?
 2. Co jeszcze można zrobić?
 3. Proces zapewnienia zgodności z RODO jako proces ciągły, czyli dlaczego procesu dostosowawczego nie powinno się nigdy zakończyć

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Dostosowanie do RODO - najbardziej kontrowersyjne kwestie

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów


 1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych - kiedy zmieniać, jaka treść, czy dotychczasowe zgody zachowują ważność?
 2. Systemy informatyczne - jak i kiedy dostosowywać, jakie zmiany wprowadzać, kto odpowiada za brak dostosowania?
 3. Współadministrowanie danymi - jak wdrożyć w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej?

12:30

Lunch

13:00

RODO a wytyczne Grupy Roboczej art. 29

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów


 1. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 2. Profilowanie a przepisy RODO
 3. Powołanie Inspektora Ochrony Danych w sektorze ubezpieczeniowym

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Zmiany w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej związane z RODO

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów


 1. Stan prac nad ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
 2. Dostosowanie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do RODO
 3. Przetwarzanie danych przez UFG
 4. Profilowanie w branży ubezpieczeniowej

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Paweł Litwiński

X

Partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: