Dystrybucja - doświadczenia

Termin:

8 listopada 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przez prawie dwa ostatnie lata toczyła się ożywiona dyskusja o sposobie rozumienia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz właściwych metodach ich wdrożenia. Bardzo wiele na ten temat powiedziano i napisano. W niektórych kwestiach spornych udało się stworzyć spójne stanowisko większościowe, a inne pozostają ciągle otwarte.
W czasie, gdy wszyscy powinni być już gotowi do stosowania nowych przepisów potrzebne jest spotkanie, które służy przedstawieniu wyników dyskusji, poglądów reprezentowanych przez naukę prawa ubezpieczeniowego oraz przedstawicieli rynku ubezpieczeń. Pojawią się już pierwsze doświadczenia praktyczne, będzie więc można dokonać analizy możliwości stosowania poszczególnych rozwiązań w praktyce obsługi klientów.
Nie bez znaczenia jest również to, że seminarium prowadzone przez prof. Marcina Orlickiego będzie mogło być zaliczone jako realizacja obowiązku szkoleniowego w myśl art. 12 ustawy!

Kluczowe zagadnienia


 • Analiza potrzeb klienta
 • Specyfika informacji w ubezpieczeniach majątkowych, obowiązkowych, na życie
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Reklamacje
 • Powiązania agent - broker

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 8 listopada 2018 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Dystrybucja ubezpieczeń - podsumowanie dyskusji i pierwsze doświadczenia praktyczne

prof. dr hab. Marcin Orlicki


 1. Dystrybucja - podstawowe nowe zasady
 2. Pojęcie ?klienta? dystrybutora ubezpieczeń - dwa sposoby rozumienia
 3. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń
 4. Podstawowy obowiązek dystrybutora - działanie w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta.
 5. Informacje przekazywane klientowi przez dystrybutora ubezpieczeń
 6. Analiza potrzeb klienta
 7. Doradzanie klientowi przy wyborze produktu ubezpieczeniowego
 8. Przekazywanie klientowi informacji o produkcie ubezpieczeniowym
 9. Formułowanie i przekazywanie ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe)
 10. Specyfika informacji dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych

12:30

Lunch

13:00

Dystrybucja ubezpieczeń - podsumowanie dyskusji i pierwsze doświadczenia praktyczne

prof. dr hab. Marcin Orlicki


 1. Specyfika informacji dotyczących ubezpieczeń na życie
 2. Realizacja obowiązków informacyjnych przez Internet
 3. Zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne
 4. Nowe uregulowanie obowiązku przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 5. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych
 6. Dystrybucja pakietów ubezpieczeń
 7. Nowe kompetencje KNF
 8. Podejścia do problemu powiązań między agentami i brokerami ubezpieczeniowymi
 9. Sposoby realizowania obowiązków szkoleniowych przez dystrybutorów ubezpieczeń
 10. Rozporządzenia dotyczące rejestrów
 11. Obowiązki ubezpieczycieli współpracujących z agentami, multiagentami i brokerami ubezpieczeniowymi

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: